Kategoria: <span>O nas</span>

Historia

Początki 1990 – 1991 W roku 1989 w polityce polskiego rządu wobec mniejszości narodowych nastąpiły zasadnicze zmiany. Wspólna deklaracja ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i…

Cele i zadania

ZSNWiM zrzesza stowarzyszenia niemieckie. Koordynuje i wspiera ich pracę. Czyni wysiłki na rzecz integracji mniejszości niemieckiej i reprezentuje ją i jej interesy wobec polskich i…

Działalność

Historia działalności w 2022 roku W pierwszym półroczu 2022 roku Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur otrzymał dotację na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych Związkuoraz stowarzyszeń mniejszości…

Statut

STATUT Związku Stowarzyszeń NiemieckichWarmii i Mazur Rozdział IPostanowienia ogólne §1 Ilekroć dalej w statucie jest mowa: o Związku, rozumie się przez to Związek Stowarzyszeń Niemieckich…

Zarząd

ZARZĄD KADENCJI 2022-2025 Członkowie zarządu: 2019-2021 2022-2025 Przewodniczący Henryk Hoch Henryk Hoch Z-ca przewodniczącego Gerard Wichowski Gerard Wichowski Skarbnik Barbara Rużewicz Monika Krzenzek Członkowie zarządu…

Biuro

Pracownicy biura Stanowisko księgowej Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie w 2022 roku dofinansowane zostało dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i…

Skip to content