Kategoria: <span>O nas</span>

Historia

Początki 1990 – 1991 W roku 1989 w polityce polskiego rządu wobec mniejszości narodowych nastąpiły zasadnicze zmiany. Wspólna deklaracja ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i …

Cele i zadania

ZSNWiM zrzesza stowarzyszenia niemieckie. Koordynuje i wspiera ich pracę. Czyni wysiłki na rzecz integracji mniejszości niemieckiej i reprezentuje ją i jej interesy wobec polskich i …

Działalność

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie swoją działalność w I półroczu 2010 koncentrował na podtrzymywaniu oraz pielęgnowaniu tradycji i kultury niemieckiej, …

Statut

STATUT Związku Stowarzyszeń NiemieckichWarmii i Mazur Rozdział IPostanowienia ogólne §1 Ilekroć dalej w statucie jest mowa: o Związku, rozumie się przez to Związek Stowarzyszeń Niemieckich …

Zarząd

ZARZĄD KADENCJI 2019-2021 Przewodniczący – Henryk Hoch Zastępca przewodniczącego – Gerard Wichowski Skarbnik – Barbara Rużewicz Członkowie zarządu: Irena Szubzda Monika Krzenzek Anna Czajkowska Leon …

Biuro

Pracownicy biura Specjalista d/s administracyjno-biurowych – Marta Mularczyk Księgowa – Joanna Płoska Menedżer Kultury IFA – Julia Herzog Stanowisko księgowej Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur …

Skip to content