Co oferujemy – tradycja i kultura

Co oferujemy – tradycja i kultura

Podtrzymywanie oraz pielęgnowanie tradycji i kultury niemieckiej, integracji środowiska, tworzeniu klimatu lepszego wzajemnego zrozumienia i współpracy miedzy narodami polskim i niemieckim. 

Skip to content