Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Elbląg

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Adres

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej w Elblągu
ul. Kopernika 18/1
82-300 Elbląg

Początki

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu postanowieniem z dnia 3 kwietnia 1990 roku
W roku 2009 Stowarzyszenie wstąpiło do Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na statucie, po zmianach z 2009 roku, zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.
Głównym celem naszej pracy stowarzyszeniowej jest pielęgnowanie języka niemieckiego, kultury, obyczajów oraz ochrona od zapomnienia naszej historii.

Siedziba

Od początku istnienia Stowarzyszenia siedziba mieści się przy ul. Kopernika 18/1, 82-300 Elbląg.
Pierwotnie nieruchomość przyznana została Stowarzyszeniu przez Prezydenta Miasta. Od 2000 roku siedziba jest własnością Stowarzyszenia.

Zarząd

Zarząd składa się z 5 członków.

Skład zarządu

Obecny Zarząd został wybrany 19 maja 2022 roku.

Przewodnicząca – Róża Kańkowska
Z-ca Przewodniczącej – Katarzyna Preuschoff
Skarbnik – Dorota Świderska
Sekretarz – Anna Żymełko
Członek – Helena Chmielewska

Ulotka stowarzyszenia

Wpisy z Elbląga

Skip to content