Cele i zadania

Cele i zadania

ZSNWiM zrzesza stowarzyszenia niemieckie. Koordynuje i wspiera ich pracę. Czyni wysiłki na rzecz integracji mniejszości niemieckiej i reprezentuje ją i jej interesy wobec polskich i niemieckich władz, urzędów i instytucji. ZSNWiM popiera krzewienie niemieckiego języka i kultury, troszczy się też o pomoc charytatywną.

ZSNWiM jest centralnym ogniwem, do którego może się zwracać mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Związek koordynuje rozdział wszystkich miejsc na szkolenia, seminaria, stypendia, kolonie dla dzieci i młodzieży, również dzieli dary i materiały do nauki języka.

Skip to content