Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Bartoszyce

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic

Adres

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic
ul. Hubalczyków 2
11-200 Bartoszyce

Godziny otwarcia

.

Kontakt

Tel. 0048

Początki

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic utworzone zostało przez Komitet założycielski dnia 8 maja 1991 roku. Jako Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Olsztynie dnia 25.10.1991 roku. Założycielami Stowarzyszenia byli: Heinz Chróścilewski, Ewa Dąbrowska i Anna Felczak. W organizację utworzenia Stowarzyszenia zaangażował się także przedstawiciel Ziomkostwa Powiatu Heinz Schulz. Na pierwsze zebranie założycielskie przybyło 40 osób. Od założenia Stowarzyszenia liczba członków wzrosła aż do 343 osób, niestety w krótkim czasie zmalała do 253 członków. Obecnie Stowarzyszenie liczy sobie 143 członków. Liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie od lat.

Siedziba

Stowarzyszenie na początku działalności otrzymało od władz miasta lokal po byłej zbrojowni, członkowie wyremontowali to pomieszczenie i tak rozpoczęli integrację i krzewienie kultury w języku ojczystym. Obecnie Stowarzyszenie urzęduje i prowadzi działalność  pod adresem:

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia obecnie składa się z 4 osób.

Skład zarządu

Obecny Zarząd został wybrany 2 kwietnia 2019 roku.

Przewodnicząca – Danuta Kanclerz
Z-ca Przewodniczącej – Danuta Niewęgłowska
Skarbnik – Danuta Radziulewicz
Sekretarz – Ewa Bazyluk

Z życia Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia opiera się na założeniach statutowych i ma na celu integrację środowiska mniejszości niemieckiej oraz krzewienie kultury i języka niemieckiego. Ponadto z chwilą powstania Stowarzyszenia zorganizowano grupę taneczną Saga, której celem jest prezentowanie tańców byłych Prus Wschodnich i regionalnych tańców niemieckich. Zespół jest laureatem wielu festynów i spotkań okolicznościowych. W siedzibie Stowarzyszenia organizujemy warsztaty manualne, spotkania koła robótek ręcznych a także spotkania z członkami Stowarzyszenia. Opiekujemy się także niemieckimi cmentarzami.

Wpisy z Bartoszyc

Skip to content