Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Iława

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie

Adres

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Iławie
ul. Niepodległości
skrytka pocztowa 62
14-200 Iława

Godziny otwarcia

Wtorek: 10.00 – 12.00
Piątek: 13.00 – 17.00
W inne dni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Kontakt

Tel. (0048) 89 648 84 20

Początki

Grupa w Iławie jako oddział terenowy OSMN powstała 1 listopada 1990 roku. Początki sięgają nawet 1989 roku a komitet założycielski spotkał się w marcu i kwietniu 1990 roku. Stowarzyszenie usamodzielniło się w styczniu 1995 roku. We wrześniu 1995 roku nastąpiło włączenie w struktury ZSLNbPW.

Siedziba

Stowarzyszenie wynajmowało pomieszczenia w ratuszu (biuro) i w Szkole Muzycznej (sala spotkań i sala lekcyjna). Bezpośrednio po utworzeniu stowarzyszenie mieściło się w budynku firmy budowlanej, ale że opłaty za wynajem wciąż były śrubowane do góry, szukano nowego lokalu. W przyszłości stowarzyszenie ma otrzymać jeszcze jedno pomieszczenie w ratuszu.

Zarząd

.

Skład zarządu

  • Przewodnicząca: Monika Krajnik
  • Zastępca przewodniczącej:
  • Sekretarz:
  • Członek:

Wcześniejszy skład zarządu

 1994 –
PrzewodniczącyFranz Josef von Czarnowski
Zastępca:Joachim Zalewski
Biblioteka:Monika Krajnik
Członek:Erhard Rabe
Skarbnik:Gerhard Schlieszke

Członkowie

Liczba członków spada z roku na rok. Początkowo stowarzyszenie liczyło 450 członków, obecnie w wykazach figuruje 315 osób. Tłumaczyć to można oczekiwaniami wielu członków, że otrzymają z Niemiec znaczną pomoc finansową i materialną, co nie nastąpiło. Aktywnie działało w stowarzyszeniu około 30 osób.

Z życia stowarzyszenia

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca spotykają się seniorzy. W Boże Narodzenie stowarzyszenie organizuje imprezy dla dorosłych i dzieci. Raz w roku odbywa się informacyjne zebranie dla wszystkich członków. Dwa, trzy razy w roku, zależnie od finansowych możliwości, stowarzyszę-nie stara się organizować wycieczki dla wszystkich członków do miejscowości o historycznym znaczeniu. Stowarzyszenie współpracuje ściśle z Biurem Podróży „Meyer-Reisen”, które kilka razy w roku przywozi do Iławy rodaków z Niemiec. Stowarzyszenie zapewnia wówczas grupie przewodnika. Latem 2000 roku obchodzono jubileusz dziesięciolecia stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w Prusach Zachodnich. Stowarzyszenie za jedno ze swoich zadań uważa reprezentowanie wszystkich członków wobec władz oraz pomoc w różnych społecznych i urzędowych sprawach.

Stand 2022 – Spotkania adwentowe i wycieczki oraz uczestnictwo w festynach letnich związku to ulubione wydarzenia skupiające i integrujące członków tego stowarzyszenia. Konsekwentnie pielęgnuje ono pamięć Emila von Behringa, uczonego i noblisty, który wywodzi się z powiatu iławskiego. Życie codzienne tej organizacji toczy się podczas cotygodniowych spotkań przy kawie w jego biurze.

Nauczanie języka niemieckiego

Lekcje języka niemieckiego prowadził Franz Josef von Czarnowski od roku 1992 do 1998. Od 1999 roku nauczanie przejęła młoda nauczycielka. Zainteresowanie polskiej ludności kursami jest duże, jednak w każdej grupie może się znaleźć jedynie sześć osób spoza mniejszości.

Wyposażenie

Stowarzyszenie posiada bibliotekę z ponad 2000 książek prowadzona przez dwie panie. Czytelnikami biblioteki są również zainteresowani Polacy a szczególnie młodzież z liceum.

Wpisy z Iławy

    Skip to content