Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Ostróda – Jodły

Ostródzkie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

Adres

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły” w Ostródzie
ul. Herdera 7
14-100 Ostróda

Godziny otwarcia

Wtorek: 10:00-15:00
Piątek: 14:00-17:00
W inne dni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Kontakt

Tel. (0048) 646 70 21

Początki

Pomysł pojawił się podczas zjazdu w Bad Pynnont pod koniec 1990 roku, potem wszystko przebiegło bardzo szybko i już 23 kwietnia 1991 roku Stowarzyszenie „Jodły” zostało zarejestrowane. Do ZSLNbPW przystąpiło bezpośrednio po powstaniu Związku. Od roku 1991 do 1993 oddziałem terenowym Ostródy był Olsztynek. Do dzisiaj istnieje przyjazna wieź i bliska współpraca między obydwoma stowarzyszeniami

Siedziba

W 1991 roku stowarzyszenie otrzymało dwa pomieszczenia w starym ratuszu, które zostały własnoręcznie wyremontowane. Póniej dwa kolejne. Ziomkostwo Powiatu zaoferowało pieniędze na zakup nowej siedziby biura i tak w listopadzie 1993 roku zakupiony został budynek byłego przedszkola. Znowu remont prowadzono własnymi siłami i w kwietniu 1994 roku można było już dokonać otwarcia „Domu Niemieckiego”. W domu tym znajdują się dwie sale spotkań, pomieszczenia do prowadzenia zajęć, biura oraz pięć pokoi gościnnych. Dom, na którego fasadzie dumnie wisi tablica z napisem „Dom Niemiecki” jest jednym z ładniejszych obiektów Ostródy. Obecna siedziba to dom przy ul. Herdera, zakupiony przez Wspólnotę byłych mieszkańców – Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen w roku 1994.

Zarząd

Zarząd składa się aktualnie z 7 członków.

Skład zarządu

  • Przewodnicząca: Henryk Hoch
  • Zastępca przewodniczącej: Wiesław Küchmeister
  • Skarbnik: Ingrid Lipka
  • Członek: Anna Czajkowska,
  • Członek: Paulina Turska,
  • Członek: Ewa Ziejewska,
  • Członek: Anna Piątkowska

Wcześniejszy skład zarządu

 1991-19961996
PrzewodniczącyWaltraud MoszczyńskaHeinrich Hoch
Zastępca przewodniczącegoJörgen GronocyBrigida Koprowska
Sekretarz:Günter JaworskiEla Waszkiewicz
Skarbnik:Ingrid LipkaIngrid Lipka

Członkowie

W 2000 roku stowarzyszenie liczyło 1200 osób.

Z życia stowarzyszenia

W domu niemieckim w Ostródzie prowadzone są m.in. zajęcia dla dzieci w ramach tzw. Samstagkursu, czyli sobotnich spotkań z nauką niemieckiego. Odbywają się także kursy niemieckiego dla dorosłych, cotygodniowe spotkania członków, czy referaty historyczne. W ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, dzięki finansowemu wsparciu wspólnoty powiatowej- Kreisgemeinschaft udało się odbudować z mieszkańcami „Markotu” kościół w Glaznotach, upamiętniający wydarzenia zasłużonych ludzi, czy poszczególne rocznice.

Ostródzka organizacja realizuje również konkursy piosenki niemieckiej oraz konkursy recytatorskie, cieszące się dużą popularnością. Dom niemiecki odwiedza wielu byłych mieszkańców tych ziem. 

Na początku sierpnia br. mała miejsce oficjalna delegacja z partnerskiego miasta Osterode am Harz z burmistrzem Jensem Augatem. Corocznie przybywa z wizyta roboczą Zarząd Wspólnoty Powiatowej „Kreisgemeinschaft”. Na co dzień członkowie stowarzyszenia biorą  udział w licznych uroczystościach Związku Stowarzyszeń, Wspólnoty Powiatowej w Niemczech, Starostwa Powiatowego i miejscowych historyków. 

Stacja socjalna

Od października 1995 roku w Ostródzie pracuje też Stacja Socjalna Joannitów. Do 1997 roku miała swą siedzibę w „Domu Niemieckim”, obecnie dysponuje własnymi pomieszczeniami. Obecnie obie organizacje ściśle ze sobą współpracują.

Wyposażenie

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły” dysponuje od 1991 roku dobrze wyposażoną biblioteką z 4800 książkami. Są to przede wszystkim książki dla dzieci, młodzieży, ale także opowiadania, kryminały, powieści, książki o tematyce religijnej oraz bibliografie. Dużą część stanowią leksykony, słowniki, książki do nauki języka niemieckiego. Ze zbiorów korzystają studenci germanistyki, licealiści, kursanci języka niemieckiego, osoby prywatne mieszkające w Ostródzie i poza jej granicami, goście z Niemiec w sezonie letnim.

Wpisy z Ostródy

Skip to content