Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Mrągowo – Niedźwiedzia Łapa

Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa „Niedźwiedzia Łapa”

Adres

Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Mrągowa „Niewdźwiedzia Łapa”
ul. Wolności 15
11-700 Mrągowo

Godziny otwarcia

Wtorek: 13:00 – 17:00
Piątek: 10:00 – 14:00

Początki

Stowarzyszenie zostało utworzone 26 sierpnia 1991 roku a 16 października 1991 roku zarejestrowane w Olsztynie. Ze względów organizacyjnych Stowarzyszenie przystąpiło w 1992 roku do ZSLNbPW w Olsztynie. Oddziały terenowe: Mikołajki, Sorkwity, Wyszembork, Piecki.

Siedziba

Od 1991 do 1997 roku stowarzyszenie otrzymało od miasta do dyspozycji mieszkanie z dwoma małymi pokojami. Jesienią 1997 roku dzięki wsparciu Ziomkostwa Powiatu Stowarzyszenie kupiło swoje pomieszczenia biurowe przy ul. Wolności 15.

Zarząd

Do roku 1999 zarząd tworzyło 5 osób. Od stycznia 2000 roku zarząd składa się z 9 członków.

Skład zarządu

  • Przewodniczący: Sebastian Jabłoński
  • Zastępca przewodniczącego: Monika Kinalska
  • Skarbnik: Elżbieta Jankowska
  • Sekretarz: Urszula Szymaniak
  • Członek: Elżbieta Krzemińska
  • Członek: Ingrid Zacharewicz
  • Członek: Sabina Lemecha
  • Członek: Irena Wissuwa
  • Członek:Agnieszka Końpa

Wcześniejszy skład zarządu

 199219961999
PrzewodniczącyDitmar JoswigJan OlszewskiJan Olszewski
Zastępca:Willy KobusHenryk CzerwińskiHenryk Czerwiński
Zastępca:Kurt RozbergBeata Ćwiek
Sekretarz:E. AmbroziewiczWilly KobusElżbieta Kisielewska
Skarbnik:Brygida LachowiczBrygida Lachowicz

Członkowie

Przez kilku kolejnych lat po utworzeniu liczba członków stale wzrastała. W roku 2002 Stowarzyszenie łącznie z oddziałami osiągnęło 1378 członków i należało do największych stowarzyszeń regionu. Później liczba członków zaczęła spadać.

Z życia stowarzyszenia

Planowo co miesiąc przeprowadzane są posiedzenia zarządu z udziałem przewodniczących oddziałów terenowych, na których omawiane są aktualne problemy. Raz w miesiącu odbywają się w miłej atmosferze spotkania seniorów przy kawie i cieście. Seniorzy śpiewają ludowe piosenki regionalne, czytają wiersze i opowiadania budzące Zainteresowanie słuchaczy. Istnieje grupa młodzieżowa oraz grupa robótek ręcznych, nie są one jednak zbyt aktywne. Co roku w okresie przedświątecznym organizowane są imprezy kulturalne dla dzieci, podczas których wszystkie otrzymują paczki ze słodyczami. Przy ich finansowaniu pomaga Ziomkostwo Powiatu z Remscheid.

W 1997 roku utworzono w Pieckach grupę folklorystyczną „MasurenKlang”, która jest aktywna do dziś i uczestniczy w życiu kulturalnym powiatu mrągowskiego. Zespól „MasurenKlang” prowadzony jest przez Renatę Badaczewską i składa się z 10 osób. Niestety nie wszyscy mają regionalne stroje ludowe.

„Masurenklang” nagrodzony był na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w 2002 r.i wyróżniony w 2003 r. Koncerty w Niemczech w 2000, 2004 2006 r. oraz na Letnich Spotkaniach Mazurskich w Krutyni. Swą obecnością zespół uświetnia liczne lokalne uroczystości, m.in. szkolne wieczornice, występy na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pieckach czy wieczory kolęd niemieckich. W 2004 r. zespół nagrał własną płytę. Repertuar stanowią mazurskie, polskie i niemieckie pieśni i piosenki ludowe. Zespół śpiewa w układzie 2-głosowym. W 2007 roku „Masurenkland” reprezentował stowarzyszenie na przeglądzie zespołów artystycznych mniejszości niemieckiej w Olsztynku.

Ponieważ w regionie silnie rozwinięta jest turystyka, Stowarzyszenie oferuje dobrze urządzone kwatery prywatne u członków Stowarzyszenia. Turyści chętnie korzystają z tej możliwości, bo goście obsługiwani są mile i w dodatku w języku niemieckim. Dla wycieczek przyjeżdżających autobusami Stowarzyszenie ma trzech dobrze przygotowanych przewodników. Obsługą turystyczną zajmowało się stowarzyszenie również w 2007 roku.

Nauczanie języka niemieckiego

Kursy niemieckiego prowadzi od powstania Stowarzyszenia Henryk Czerwiński. Na kursy przychodzi chętnie też polska ludność.

Wyposażenie

Stowarzyszenie dysponuje chętnie odwiedzaną biblioteką oraz dobrze zaopatrzonym pomieszczeniem do wydawania używanej odzieży.

Współpraca

Współpraca z miastem partnerskim Grünberg i z Ziomkostwem Powiatu z Remscheid jest wspaniała. Ziomkostwo Powiatu sfinansowało zakup domu i prace remontowe. Również z Radą Miejska prowadzona jest owocna współpraca. Miasto miało możliwość zawarcia partnerstwa z miastem Grünberg i świetnie funkcjonuje wymiana uczniów ze szkoły gastronomicznej i hotelarskiej. Mniejszość włącza się też w Polsko-Niemieckie Dni Kultury odbywające się w Mrągowie od 1996 roku.

Stacja socjalna

Socjalne problemy członków Stowarzyszenia można było złagodzić z pomocą Zakonu Joannitów w listopadzie 1993 roku poprzez utworzenie pierwszej Stacji Socjalnej Joannitów. Stacja Socjalna mieści się obecnie także w budynku mniejszości, gdyż zakupiła pomieszczenia na pierwszym piętrze. Joannici wyposażeni są w samochód osobowy i opiekują się nawet daleko mieszkającymi pacjentami powiatu mrągowskiego.

Miasta partnerskie

Grünberg, Remscheid

Wpisy z Mrągowa

Skip to content