Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Heimat” w Szczytnie

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Heimat” w Szczytnie

W dniu 15.03.2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Heimat” w Szczytnie. 

Zebranych powitał p. Edmund Kuciński, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia odczytała p. Helena Samsel natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej p. Irma Niemyjska.

W dalszej części zebrania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Komisja Skrutacyjna w składzie: Małgorzata Pepłowska – przew. oraz Grażyna Czerniawska, Tomasz Samsel, Mariusz Siemiątkowski stwierdzili wyniki wyborów, w wyniku których do Zarządu weszły następujące osoby:

 • Leska Arkadiusz
 • Samsel Helena
 • Maria Jerosz
 • Helga Jurewicz
 • Edmund Kuciński
 • Masanek Elsa
 • Maciorowska Krystyna

Do Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:

 • Neuman Aneta
 • Gutt Waldemar
 • Tworkowska Ewa

Delegatami zostali:

 • Samsel Helena,
 • Siemiątkowski Mariusz.

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego Niemców „Heimat” w Szczytnie na posiedzeniu w dniu 15.03.2008 postanowił wybrać ze swego grona:

 • przewodniczącego Zarządu – p. Edmunda Kucińskiego
 • zastępcę Przewodniczącego – p. Arkadiusza Leskę
 • sekretarza Zarządu – p. Marię Jerosz
 • skarbnika Zarządu – p. Helenę Samsel
 • członków Zarządu – p. Helgę Jurewicz, p. Elsę Masannek i p. Krystynę Maciorowską.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy

Skip to content