Spotkanie w Bad Pyrmont

Spotkanie w Bad Pyrmont

Seminarium zorganizowane zostało przez Ziomkostwo powiatu szczycieńskiego w dniach 18-20 kwietnia 2008.

Stowarzyszenie „Heima” reprezentowało na nim czworo członków: Edmund Kuciński, Mariusz Siemiętkowski, Irmgard Niemyjska oraz Urszula Flisiak, Jego uczestnicy dyskutowali na temat przeszłości i współczesności Szczytna.

Rozmawialiśmy o historii Prus Wschodnich, za szczególnym uwzględnieniem powiatu szczycieńskiego, o koegzystencji na tych terenach Niemców, Polaków i Mazurów. Podzieliliśmy się na małe grupy robocze, z których każda opracowywała inny temat np. oddziaływania historii na losy mieszkańców Szczytna, omawialiśmy działalność mniejszości niemieckiej w jej małej ojczyźnie w Szczytnie. Dyskutowaliśmy o pracy mediów, w tym o Heimatbote i Internecie. 

Następnie wysłuchaliśmy kilku niemieckich utworów poetyckich, które dostarczyły na wielu wzruszeń i przeżyć. Cieszyliśmy się, że możemy mieć kontakt z piękną kulturą ojczystą. Seminarium było poza tym wielką lekcją historii, pokazującą prawdę o naszych dziejach – mówi Urszula Flisiak.

Prowadzeniem spotkania zajął się Dieter Chilla z Herne – zastępca przewodniczącego Ziomkostwa powiatu szczycieńskiego. Sprawy organizacyjne spotkania przejął Manfred Katzmarzik. Obecni byli wszyscy nasi niemieccy partnerzy, w tym Edelfeird Baginski, Helga Frankiewicz , dr Sebastian Husen, dr Andreas Kossert oraz Burkhardt Olech.

Skip to content