Rocznica: „Prusy Wschodnie żyją”

Rocznica: „Prusy Wschodnie żyją”

25. krajowe spotkanie Prus Wschodnich w Schwerinie

Schwein – Po dwóch nieudanych próbach w okresie Corony, okazało się, że w dniu 24 września 2022 r. w Schwerinie odbyły się huczne obchody jubileuszowe – 25. Wschodniopruskie Spotkanie Regionalne – jednocześnie 30. rocznica powstania Grupy Regionalnej Prusy Wschodnie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Ponad 1000 odwiedzających sprawiło, że Hala Sportowo-Kongresowa w Schwerinie była po raz kolejny dobrze wypełniona. Wśród gości znaleźli się Ambasador Republiki Litewskiej w Niemczech Ramūnas Misiulis, Minister Spraw Społecznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego Stefanie Drese, Federalny Rzecznik Prasowy Związku Prus Wschodnich Stephan Grigat oraz przedstawiciele wschodniopruskich powiatów macierzystych Gumbinnen, Ebenrode/Stallupönen, Heilsberg, Memel, Tilsit i inni. Autobus przyjechał nie tylko z Anklam i Neubrandenburga, ale także ze Stendal i Osterburga w Altmark. Około 100 gości było tam po raz pierwszy. A to dlatego, że wschodniopruska grupa regionalna serdecznie zaprosiła na jubileusz i przygotowała bogaty program non-stop. 100 rodaków z dzisiejszej Polski i Litwy przywiozło muzyczne pozdrowienia wprost z ojczyzny. Orkiestra dęta ze Schwerina oprawiła ten dzień, który miał wiele do przekazania Prusom Wschodnim oraz gościom z bliska i daleka. Od 1996 roku te krajowe spotkania odbywają się również w Rostocku i Neubrandenburgu, na przemian co roku.

„Budowanie pokoju – bez broni!”

W swoim przemówieniu powitalnym Manfred Schukat, przewodniczący regionu Prus Wschodnich w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, przypomniał w kontekście konfliktu na Ukrainie ruch praw obywatelskich w NRD, który przyniósł pokojowe zmiany: „Twórzcie pokój – bez broni! Miecze na pługi!” – tym bardziej po dwóch wyniszczających wojnach światowych! Emocjonalnym punktem było uroczyste wejście 72 sztandarów Prus Wschodnich na salę przy dźwiękach „Prussia’s Glory”. Wielu rodaków zostało uhonorowanych możliwością niesienia swoich flag narodowych. Natomiast wielkie brawa otrzymała minister spraw społecznych SN Stefanie Drese: Jej dziadkowie pochodzili z Prus Wschodnich – stara ojczyzna, jak i doświadczenia związane z ucieczką były w rodzinie zawsze żywe. Nie spodziewała się tak dużego zgromadzenia w Schwerinie, z tak radosną atmosferą – przyznała ze łzami w oczach pani minister.
Orkiestra dęta specjalnie przećwiczyła stary chorał marynarski „Wie mit grimmgem Unverstand Wellen sich bewegen” autorstwa Christiana Daniela Falka z Gdańska. Przy dźwiękach tego chorału przez salę na scenę wkroczył Friedhelm Schülke z Wschodniopruskiego Narodowego Komitetu Wykonawczego, ubrany w strój rybacki, niosący sakwę i duży podbierak. Tam przedstawił się jako wschodniopruski poławiacz bursztynu i członek rady kościelnej Adolf Wittke z Palmnicken.
W kolejnym pozdrowieniu i w obliczu wojny na Ukrainie krajowy rzecznik Landsmannschaft, Stephan Grigat, wezwał ludzi, aby nie byli naiwni i pomogli krajowi w jego obronie. Ale: „Prusy Wschodnie żyją – to widać znowu dziś i tu!”. Szczególnie ciepłe pozdrowienia z ojczyzny przywieźli Magdalena Piklaps w imieniu Niemców z Memelland oraz Heinrich Hoch i Barbara Rużewicz w imieniu rodaków z Warmii i Mazur. Pozdrowienia przesłała dr Margret Seemann, wiceprzewodnicząca Niemieckiej Komisji Grobów Wojennych w SN.

Młodzieżowy zespół taneczny „Saga” z Bartenstein oraz chóry z Lötzen, Heilsberg i Heydekrug, a także Hermann-Sudermann-Gymnasium z Memel zainspirowały publiczność. Przewodniczący federalny Memellandkreise, Uwe Jurgsties, odznaczył Manfeda Schukata i Friedhelma Schülke złotymi medalami swojej wspólnoty za coroczną akcję paczek świątecznych i wspieranie rodaków w ojczyźnie. Niestety, rosyjski chór kameralny „Kant” Gumbinnen nie został wpuszczony do Polski z powodu sankcji, ale był obecny z nagraniem CD „Ännchen von Tharau”. Tym samym organizator uhonorował dwóch najstarszych gości spotkania – Friedela Krafta z Didszullen, Kreis Goldap z prawie 103 latami i Huberta Brosdę z Osterode ze 101 latami. Z kraju goszczącego MV fantastyczną atmosferę stworzył meklembursko-pomorski zespół folklorystyczny Ribnitz-Damgarten oraz chór szantowy „De Klaashahns” Rostock-Warnemünde. Ten ostatni specjalnie na spotkanie państwowe przećwiczył pieśń domową Pillau „Es liegt eine Stadt am Baltischen Meer” (Jest takie miasto nad Bałtykiem). W niekończącym się polonezie ponad setka uczestników wykonała kilka mniej lub bardziej skocznych rundek do skocznych dźwięków – nie nad stołami i ławkami, ale nad sceną i przez całą salę.
Państwowy prezes podziękował pracowitym pomocnikom przy wejściu, w kasie i na stoiskach, a także wielu małym i dużym darczyńcom oraz Ministerstwu Edukacji i Kultury SN, dzięki czemu ten jubileusz był „na czarno”. Manfred Schukat serdecznie zaprosił wszystkich na 26. spotkanie 
regionalne  Prus Wschodnich w SN w dniu 2 września 2023 r. w Neubrandenburgu – „dopóki Bóg da nam siły, zdrowie i radość”.

(Sprawozdanie: Regionalny Komitet Wykonawczy SN)

Skip to content