Ostróda – Wymiana młodzieży

Ostróda – Wymiana młodzieży

Na ten wyjazd solidnie zapracowali

O takich wyjazdach za granicę młodzież kiedyś mogła tylko pomarzyć. W 20. roku od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej takie wyjazdy to najlepsza forma jednoczenia Europy.

Partnerstwo Ostródy i Osterode w Górach Harzu, od której nazwę wzięła nasza Ostróda trwa już od początku lat 90. XX wieku. Jedną z jego form jest wymiana młodzieży. Dzięki temu partnerstwu młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie pielęgnującego także przedwojenne tradycje i historie tej szkoły (która wtedy nazywała się Kaiser Wilhelm Gimnasium) co roku wyjeżdża na wymianę młodzieży do Niemiec, do partnerskiej szkoły gimnazjum Tilmana Rimenschneidera. 

Tegoroczna wyprawa odbyła się pod koniec kwietnia. Ostródzka młodzież pod drodze do Osterode dość solidnie zwiedzała Berlin. W stolicy Niemiec zrobiła bowiem 13-kilometrowy spacer. W kolejnych dniach młodzi ostródziacy spotkali się z rówieśnikami z gimnazjum Tilmana Rimenschneidera. Uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, zwiedzili Heimatmuseum Osterode, po którym oprowadzał ich Uwe Dempfwolff, wiceprzewodniczący Wspólnoty byłych mieszkańców Ostródy z Niemiec. Zwiedzili także partnerską Osterode. Przygotowali również prezentację o najważniejszych zabytkach Ostródy w języku polskim i niemieckim, którą następnie razem zaprezentowali. Uwieńczeniem pobytu były gry i zabawy sportowe.

Wyjazd uczniów liceum ostródzkiego do Niemiec to efekt ścisłej współpracy tej szkoły ze Wspólnotą byłych mieszkańców Ostródy z Niemiec oraz z ostródzkim Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej „Jodły”. Na ten wyjazd nie mógł pojechać każdy, kto chciał, a tylko ci, którzy zasłużyli. Byli to między innymi laureaci wcześniejszego (16.04.) corocznego konkursu wiedzy o Niemczech. W konkursie uczestniczyło 18 uczniów, a w finale znaleźli się:

  1. Maciej Podgórski
  2. Matylda Pietrzak
  3. Zuzanna Machula
  4. Jakub Stanisławski
  5. Hanna Łukasiewicz

W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test, którego pytania dotyczyły historii, geografii i kultury Niemiec. Kolejny etap sprawdzał umiejętność komunikacji w sytuacjach życia codziennego. Członkiem jury, oprócz organizatorek – Agnieszki Doty-Kubińskiej i Agnieszki Wrzesińskiej – germanistek LO, była Chantal Stannik ze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Zwycięzcy otrzymali kieszonkowe na wyjazd do Osterode ufundowane przez Wspólnotę byłych ostródziaków. Gościem honorowym konkursu był Henryk Hoch przewodniczący Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły”.

Skip to content