Biskupiec – Nowy zarząd

Biskupiec – Nowy zarząd

Wybory nowego zarządu odbyły się 05.12.2009 w Biskupcu. Aktualni członkowie zarządu:

  • Georg Taube – przewodniczący
  • Teresa Golan – zastępca przewodniczącego
  • Andre Schmeier – zastępca przewodniczącego
  • Renata Tresp – Sekretarz
  • Paweł Rubelowski – skarbnik
  • Georg Langkau – członek
  • Ryszard Zimny – członek
Skip to content