Górowo Iławeckie – Sprzątanie cmentarza

Górowo Iławeckie – Sprzątanie cmentarza

„Natangia” pamięta i pielęgnuje
Członkowie stowarzyszenia niemieckiego „Natangia” z Górowa Iławeckiego sprzątają groby przed świętem zmarłych już od wielu lat. Także w tym roku nie zaniechali tego dobrego zwyczaju.

Tegoroczna akcja trwała 2 dni. Najpierw – w poniedziałek 24 października 15 członkiń stowarzyszenia porządkowało groby na nieczynnym górowskim cmentarzu. Spoczywa tu wielu zasłużonych, a dzisiaj zapomnianych obywateli miasta, w tym Otto Kirsteina, który miał zakład włókienniczy.

W sumie kobiety uporządkowały 20 grobów. Oprócz „Natangii” nikt się już nimi nie opiekuje, bo rodziny zmarłych albo już wymarły, albo wyjechały do Niemiec.

Drugiego dnia akcji – w czwartek 27 października w siedzibie stowarzyszenia, znowu 15 członkiń pletło wieńce z gałązek świerków i kwiatów. Kiedy już były gotowe rozłożyły je na grobach.

Zakładaliśmy, że na sprzątanie przyjdzie 10 osób, ale przyszło o 5 więcej. To świadczy o tym, że nasi członkowie zdają sobie sprawę z tego, że zrzeszyliśmy się nie tylko po to, aby wspólnie pić kawę – cieszy się Grażyna Lewandowska , przewodnicząca „Natangii”.
Wieńce i znicze „Natangia” złożyła także przed tablicą pamiątkową ku czci mieszkańców Górowa, którzy zginęli podczas ostatniej wojny. Stowarzyszenie było inicjatorem jej postawienia.

„Źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”

„Dieses Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland über Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen“

lek

Skip to content