Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Czasopismo Mitteilungsblatt

Wydawca:

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
ul. Kopernika 13/4
10-510 Olsztyn, Polska

E-Mail: biuro@zsnwim.eu

Artykuły publikowane na naszej stronie zawierają osobiste opinie autorów i osób trzecich. Nie przedstawiają one stanowiska ZSNWiM.

Lech Kryszałowicz

redaktor naczelny Mitteilungsblatt

Wydania

Skip to content