Środki z MSWiA – 2024

Środki z MSWiA – 2024

„Związek Stowarzyszeń Warmii i Mazur na rok 2024 podpisał kolejną umowę z MSWiA na realizację następującego projektu realizowanego w br. :
Z niemieckim na wakacjach-Letnie warsztaty integracyjno-kulturowe dla dzieci mniejszości niemieckiej

Niniejsze zadania zostały dofinansowane ze środków dotacji MSWiA”

Skip to content