Zjazd delegatów

przez Michał
Odsłony: 204

W dniu 27 marca Delegaci Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur przybyli do "Domu Kopernika" w Olsztynie na  Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. W jego wyniku wybrano nowy skład Zarządu Zwiazku na najbliższe 3 lata. Przewodniczącym Związku pozostał Pan Henryk Hoch. Do Prezydium weszły dwie nowe osoby: Skarbnik - Barbara Rużewicz i Wiceprzewodniczący - Gerard Wichowski.

Więcej

W Lidzbarku Warmińskim w tym roku zorganizowano uroczystość w budynku szkoły muzycznej. Zainteresowanie imprezą przekroczyło przewidywania gospodarzy. O randze Spotkań adwentowych pod nazwą „Betlejem Narodów” świadczy obecność wielu gości honorowych takich jak: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Piotr Cieśliński poseł Sejmu RP, Artur Wajs Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Dyrektor Gabinetu Marszałka, Krystyna Orłowska-Wojczulanis oraz Jarosław Kogut wicestarosta Lidzbarka Warmińskiego.

Więcej

Spotkania adwentowe

przez Michał
Odsłony: 208

Również w tym roku 12 grudnia, członkowie Towarzystwa Kulturalnego Niemców „Heimat” uczestniczyli w uroczystym Spotkaniu Adwentowym. Organizatorzy zadbali o tradycyjny poczęstunek i dekoracje. Dzieci i młodzież przygotowały ciekawy program artystyc zny. Seniorzy z radością i dumą podziwiali występy wnuków.

Więcej

Spotkania adwentowe

przez Michał
Odsłony: 212

Spotkanie adwentowe w Giżycku


Miało ono niezwykle bogatą oprawę. Członkowie stowarzyszenia postarali się o piękną dekorację i ciekawy program artystyczny, a także o smaczny posiłek. Zupę gulaszową serwowała sama pani Wiceprzewodnicząca. Śpiewano tradycyjne pieśni adwentowe, kilka osób recytowało znane im z dzieciństwa wiersze. Na zakończenie obdarowano uczestników paczkami i słodyczami.

Więcej

Spotkania adwentowe 2009 w Ostródzie

przez Michał
Odsłony: 220

Tegoroczne spotkania adwentowe przebiegały szczególnie uroczyście i z nowatorskimi akcentami. W Ostródzie zaprezentowano wystawę objazdową, będącą podsumowaniem Konkursu fotograficznego mniejszości niemieckiej oraz wręczono nagrody uczestnikom projektu.

Więcej

Konkurs Fotograficzny

przez Michał
Odsłony: 230

W grudniu 2009 dobiegł końca trwający do początku roku związkowy projekt "Nasza okolica odsłania uroki przeszłości"- konkurs fotograficzny.  Celem konkursu byłopropagowanie wiedzy o regionalnych zabytkach, zainteresowanie społeczności mniejszości niemieckiej dziedzictwem kulturowym i historią regionu.

Więcej

W listopadzie 2009 roku udało się nam przeprowadzić 60-godzinny kurs komputerowo-internetowy dla początkujących. Udział wzięło 14 uczestników - zamiast planowanych 12 - tak wielkie było zainteresowanie. O zakwalifikowaniu na kurs decydowała kolejność zgłoszeń oraz intensywność pracy społecznej danego kandydata na rzecz organizacji. W rezultacie w kursie uczestniczyli członkowie ze stowarzyszeń w: Bartoszycach, Giżycku, Morągu, Piszu, Ostródzie, Biskupcu, Szczytna, Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim.

Więcej