Spotkania adwentowe 2009 w Ostródzie

przez Michał
Odsłony: 185

Tegoroczne spotkania adwentowe przebiegały szczególnie uroczyście i z nowatorskimi akcentami. W Ostródzie zaprezentowano wystawę objazdową, będącą podsumowaniem Konkursu fotograficznego mniejszości niemieckiej oraz wręczono nagrody uczestnikom projektu.

Więcej

Konkurs Fotograficzny

przez Michał
Odsłony: 194

W grudniu 2009 dobiegł końca trwający do początku roku związkowy projekt "Nasza okolica odsłania uroki przeszłości"- konkurs fotograficzny.  Celem konkursu byłopropagowanie wiedzy o regionalnych zabytkach, zainteresowanie społeczności mniejszości niemieckiej dziedzictwem kulturowym i historią regionu.

Więcej

W listopadzie 2009 roku udało się nam przeprowadzić 60-godzinny kurs komputerowo-internetowy dla początkujących. Udział wzięło 14 uczestników - zamiast planowanych 12 - tak wielkie było zainteresowanie. O zakwalifikowaniu na kurs decydowała kolejność zgłoszeń oraz intensywność pracy społecznej danego kandydata na rzecz organizacji. W rezultacie w kursie uczestniczyli członkowie ze stowarzyszeń w: Bartoszycach, Giżycku, Morągu, Piszu, Ostródzie, Biskupcu, Szczytna, Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim.

Więcej