Spotkanie Noworoczne 2008

przez Michał
Odsłony: 252

12 stycznia czołowi działacze mniejszości niemieckiej naszego regionu spotkali się z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych na tradycyjnej uroczystości noworocznej.

Więcej

W sobotę, w dniu 20 listopada w godzinach 10:00 - 17:00 odbyło się w siedzibie biura Związku szkolenie internetowe dotyczące obsługi systemu CMS, pozwalające stowarzyszeniom na samodzielne administrowanie stronami swoich organizacji.


Przeprowadzenie szkolenia możliwe było dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalneg RFN w   Gdańsku.

Więcej

Impreza finansowana była przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulat Generalny RFN w Gdańsku

W dniu 17 października br. w sali konferencyjnej UWM w Kortowie mogliśmy uczestniczyć w Festiwalu Narodów Europy „Pod wspólnym niebem”. Była to piękna, wielobarwna impreza, pokazująca efektywną współpracę mniejszości narodowych, propagująca ich kulturę, ukazująca korzyści płynące z eksponowania różnorodności, odrębnych tradycji, obyczajów i folkloru.

Już po raz szósty spotkali się w Olsztynie przedstawiciele zamieszkujących Warmię i Mazury mniejszości narodowych i etnicznych. Festiwal Narodów wpisał się już na stałe w terminarz imprez kulturalnych naszego województwa. Cieszy się on coraz większym uznaniem władz samorządowych regionu i publiczności.

Więcej

Tydzień kina niemieckiego 2010

przez Michał
Odsłony: 232

W tym roku, już po raz dziewiąty Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą w Stuttgarcie (ifa) organizował Festiwal „Młodego Kina Niemieckiego” ( niemieckie niuanse – deutsche details). Przedsięwzięcie odbyło się w dziesięciu polskich miastach, w tym także w Olsztynie i zostało zrealizowane przez menedżerów ds. kultury  oddelegowanych przez ifa i działających aktywnie przy różnych instytucjach mniejszości niemieckiej w Polsce, w tym również przy naszym Związku.

Więcej

Zjazd delegatów

przez Michał
Odsłony: 265

W dniu 27 marca Delegaci Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur przybyli do "Domu Kopernika" w Olsztynie na  Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. W jego wyniku wybrano nowy skład Zarządu Zwiazku na najbliższe 3 lata. Przewodniczącym Związku pozostał Pan Henryk Hoch. Do Prezydium weszły dwie nowe osoby: Skarbnik - Barbara Rużewicz i Wiceprzewodniczący - Gerard Wichowski.

Więcej

W Lidzbarku Warmińskim w tym roku zorganizowano uroczystość w budynku szkoły muzycznej. Zainteresowanie imprezą przekroczyło przewidywania gospodarzy. O randze Spotkań adwentowych pod nazwą „Betlejem Narodów” świadczy obecność wielu gości honorowych takich jak: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Piotr Cieśliński poseł Sejmu RP, Artur Wajs Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Dyrektor Gabinetu Marszałka, Krystyna Orłowska-Wojczulanis oraz Jarosław Kogut wicestarosta Lidzbarka Warmińskiego.

Więcej

Spotkania adwentowe

przez Michał
Odsłony: 271

Również w tym roku 12 grudnia, członkowie Towarzystwa Kulturalnego Niemców „Heimat” uczestniczyli w uroczystym Spotkaniu Adwentowym. Organizatorzy zadbali o tradycyjny poczęstunek i dekoracje. Dzieci i młodzież przygotowały ciekawy program artystyc zny. Seniorzy z radością i dumą podziwiali występy wnuków.

Więcej

Spotkania adwentowe

przez Michał
Odsłony: 287

Spotkanie adwentowe w Giżycku


Miało ono niezwykle bogatą oprawę. Członkowie stowarzyszenia postarali się o piękną dekorację i ciekawy program artystyczny, a także o smaczny posiłek. Zupę gulaszową serwowała sama pani Wiceprzewodnicząca. Śpiewano tradycyjne pieśni adwentowe, kilka osób recytowało znane im z dzieciństwa wiersze. Na zakończenie obdarowano uczestników paczkami i słodyczami.

Więcej

Spotkania adwentowe 2009 w Ostródzie

przez Michał
Odsłony: 304

Tegoroczne spotkania adwentowe przebiegały szczególnie uroczyście i z nowatorskimi akcentami. W Ostródzie zaprezentowano wystawę objazdową, będącą podsumowaniem Konkursu fotograficznego mniejszości niemieckiej oraz wręczono nagrody uczestnikom projektu.

Więcej