21 października2011. Konferencja w sprawie nauk języka niemieckiego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.


Zorganizowana w Olsztynie konferencja dotycząca nauczania języków obcych, szczególnie niemieckiego, wskazała na ważność tego działania i konieczność rozpowszechniania tematyki.


Na konferencję przybyli przedstawiciele Związku mniejszości niemieckiej z Opola oraz z miejscowych organizacji, a także germaniści pracownicy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej

Spotkanie robocze w Domu Kopernika

przez Michał
Odsłony: 221

Na zaproszenie Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszen Społeczno-Kulturalnych w Polsce przybyli do Olsztyna w dniu 15 września 2011 roku przedstawiciele organizacji mniejszościniemieckiej z regionu Warmii i Mazur. Rozmawianoobieżącej działalności stowarzyszeń, jak równieżo zasadach pozyskiwania i rozliczania dotacji z środków rządu niemieckiego.

Więcej

W Szczytnie  w dniach 9 - 11 września  odbyły się  kolejne warsztaty dziennikarskie mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur. W programie znalazły się prelekcje,praktyczne porady dziennikarskie, dyskusje  oraz fachowa pomoc przy poszukiwaniu tematów i redagowaniu tekstów. Warsztaty były kontynuacją przeprowadzonego przez Związek projektu czerwcowego pn. „Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży mniejszości niemieckiej”. Ich bezpośrednim celem było pogłębienie wiedzy uczestników, zdobytej podczas poprzednich zajęć, umożliwienie im osiągnięcia lepszych umiejętności dziennikarskich.


Projekt finansowany był z środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji rządu niemieckiego
.

Więcej

Dożynki Związku Kobiet Wiejskich

przez Michał
Odsłony: 221

Na niedzilę, 11 września 2011,  z okazji dorocznych Dożynek, do Mokin zaprosiły gości członkinie Związku Kobiet Wiejskich.


W malowniczej scenerii gospodarstwa agroturystycznego Pani Wagner, przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyły się tegoroczne Dożynki zorganizowane przez ZKWWiM. Serwowano napoje i potrawy regionalne.Można też było podziwiać kunszt rękodzielniczy gospodyń wiejskich.

Więcej

Spotkanie z Arno Surmińskim

przez Michał
Odsłony: 246

W dniu 27 sierpnia 2011 w Olsztynie w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul Oczapowskigo mniejszość niemiecka naszego regionu spotkała się z pisarzem Arno Surmińskim.


Z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Arno Surminski zostanił w tym roku odznaczony przez władze naszego regionu tytułem Zasłużonego Obywatela Warmii i Mazur. Ponieważ tematyka jego książek ze względu na opisywane wydarzenia i wspólne przeżycia, jest bardzo bliska członkom mniejszości niemieckiej Związek zorganizował spotkanie z pisarzem, który wziął w nim czynny udział, odpowiadając na pytania uczestników.


Projekt finansowany był z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Więcej

Festyn Letni w Olsztynie

przez Michał
Odsłony: 250

W sobotę 16 lipca 2011 roku odbył się w olsztyńskim amfiteatrze koło zamku, zorganizowany przez nasz Związek,  Przegląd dorobku artystycznego mniejszości niemieckiej w ramach Festynu letniego "Sommerfest". Wzięły w nim udział amatorskie zespoły taneczne i śpiewacze z regionu Warmii i Mazur. oraz gościnnie zespół  „Tworkauer Eiche” ze Śląska i chór z Mecklenburg-Vorpommern.  W imprezie uczestniczyło ok. 1300 osób, w większości członkowie mniejszości niemieckiej. Projekt dofinansowany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej

W dniach 24.06 – 26.06.2011 odbyła się II część  Warsztatów dziennikarskich, tym razem w Krutyniu koło Mrągowa.  Ich uczestnicy skorzystali z kolejnej porcji wiedzy teoretycznej oraz z atrakcyjnego programu kulturalnego,  nawiązującego  do miejscowych tradycji ludowych.

Więcej

Nie znaczy to jednak, że przygoda z dziennikarstwem dla  młodych ludzi, biorących w nich udział, zakończyła się. Wręcz przeciwnie, to dopiero początek. Przed tymi, których zainteresowanie tym sposobem wypowiadania się rozbudzono,  daleka, choć na pewno ciekawa droga. Podczas wykładów i prelekcji  uczestnicy projektu mogli przekonać się jak ważnym i silnym orężem jest słowo pisane. Ich wypowiedzi w trakcie dyskusji  świadczyły o tym, iż zdają sobie sprawę z odpowiedzialności za publikowane teksty. Podkreślali też, że  w dobrym dziennikarstwie istnieje konieczność wykazywania się wrażliwością i taktem. Uczestnicy byli zgodni, że w pogoni za ciekawymi tematami nie można zapominać o zasadach uczciwości i etyki. Poruszano zagadnienia wpływu dziennikarzy na odbiorów oraz  prawo rozmówcy do autoryzacji.

Więcej

10 czerwca 2011 odbył się w Ostródzie kolejny, V Konkurs Piosenki Niemieckiej. Głównym organizatorem było Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły”. Impreza przyciągnęła licznych uczestników, od grup dziecięcych, poprzez zespoły młodzieżowe, dojrzałych wykonawców aż po seniorów.


Uczestnicy zaprezentowali różne style wykonawcze i rodzaje muzyki. Słyszeliśmy utwory; od głośnego rocka,  przez tęskne ballady, po utwory z nutą folku oraz proste dziecięce wyliczanki. Zwycięzcami Konkursu zostały następujące zespoły:

Więcej

W dniach 10-12 czerwca 2011 w Ostródzie przeprowadzona została I część Warsztatów dziennikarskich dla młodzieży mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur. Wzięło w nich udział 12 uczestników.  Wysłuchali oni tematycznych wykładów, odbyli praktyczne ćwiczenia, brali udział w dyskusjach oraz w programie integracyjnym. Projekt zorganizowany został z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, a dofinansowany z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku.

Więcej

OSTRÓDZKIE SŁOW(N)IKI

przez Michał
Odsłony: 239

Zamek. Tajemnicze melodie. Tłumy gości i artystów. Wszystko to mogłoby zakrawać na historię niczym z horroru, ale to deszczowe przedpołudnie obfitowało w znacznie weselsze i przyjemniejsze wydarzenia… Festiwal Piosenki Niemieckiej, bo o nim tu mowa, zgromadził w tym roku rzeszę melomanów. Czy możemy się spodziewać narodzin nowych gwiazd sceny muzycznej?


Dnia 10.06.2011r. odbył się w ostródzkim zamku, już po raz piąty, Festiwal Piosenki Niemieckiej. Swoje możliwości wokalne mogło zaprezentować blisko stu dwudziestu wykonawców! Zostali oni podzieleni na poszczególne kategorie wiekowe, w których rywalizowali.  Mogliśmy posłuchać wykonań zarówno solistów, jak i zespołów. Przekrój przez style muzyczne był bardzo zróżnicowany: od utworów ludowych poprzez pop aż do ostrych, rockowych brzmień. Wszystko oceniało jury w składzie: p. P. Andrzejewski, p. A. Piątkowska, pan Erich Weyer. Jak okazało się później, wybór laureatów w poszczególnych kategoriach wcale nie był łatwy. Ostatecznie poznaliśmy zwycięzców tego pojedynku ,,na głosy”, po czym z nowym bagażem doświadczeń ze świata kultury rozstaliśmy się z konkursem i jego wyjątkową atmosferą. 

Więcej