Spis powszechny 2021

przez monika
Odsłony: 367

Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 pomyśl o swoim pochodzeniu i wspólnocie narodowej lub etnicznej.

Zwłaszcza jeśli pochodzisz ze Śląska, Pomorza, Warmii, Mazur, Wielkopolski, Kujaw czy ziemi łódzkiej, nosisz w sobie niemieckie korzenie i kulturowo jesteś z nimi związany. Szczególnie wtedy wskazane pytania dotyczą Ciebie, nawet jeśli historia sprawiła, że nie znasz języka swoich przodków. Dlatego jest ważne, abyś w odpowiedziach to zadeklarował: n bo wierność swoim korzeniom i przodkom ma zawsze wartość;n bo przynależność do mniejszości czyni Cię wyjątkowym;n bo „wszystko, co najcenniejsze, zawsze występuje w mniejszości” (Goethe);n bo jako członek wspólnoty niemieckiej w Polsce budujesz mosty pomiędzy naszymi krajami;n bo wielokulturowość to najważniejsza z europejskich cech; n bo wielość kultur wzbogaca też Polskę; n bo niemiecki krąg kulturowy wniósł ogromy wkład do kultury, nauki, techniki światowej; n bo wielojęzyczność wzbogaca człowieka;n BO TO TWOJE KORZENIE I MASZ DO NICH PRAWO.