Relacja z wycieczki

przez monika
Odsłony: 363

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur  w dniu 19.09.2020 r. zorganizował jednodniowy wypad dla  grupy młodzieży mniejszości niemieckiej do Olsztynka i okolic.

Młodzi pochodzili ze stowarzyszeń w Bartoszycach, Górowie iławeckim, Lidzbarku , Ostródzie oraz grupa młodzieży aktywnie działającej w Olsztynie.

Pierwszym punktem  wspólnej wyprawy było zwiedzanie  Muzeum Budownictwa Ludowego, zwanego potocznie Skansenem.  Przewodnik ciekawie opowiedział historie budownictwa ludowego dawnych Prus Wschodnich na przykładzie istniejących tam budynków, technikę stosowaną w dawnych czasach do budowy chat mazurskich, a także pokazał przedmioty codziennego użytku mieszkańców dawnych Prus wschodnich. Młodzież była szczególnie zainteresowana obiektami szkolnymi, miała możliwość osobiście zobaczyć, jak kiedyś wyglądały klasy i szkolne ławki z kałamarzami.

Kolejno oglądaliśmy replikę starego kościoła na terenie Skansenu, warsztaty rzemieślnicze, dawne narzędzia służące do pracy na roli. Młodzież z zachwytem mogła się „przenieść w czasie” i poznać codzienną egzystencję swoich przodków oraz ich życie codzienne.

Ponieważ pogoda w plenerze dopisała mogliśmy spędzić sporo czasu w plenerze, podziwiając dorobek życia dawnych Mazurów.

Po pełnym wrażeń zwiedzaniu  Skansenu przenieśliśmy się do samego miasteczka Olsztynek, gdzie przewodnik pokazał nam perełki okolicy. W pierwszej kolejności udaliśmy się na plac przed ratuszem, gdzie została zrobiona wspólna fotka. Kolejno podziwialiśmy ruiny dawnego zamku w Olsztynku, byliśmy na dziedzińcu i fosie. Zatrzymaliśmy się krótko  przy  domu Mrongowiusza, który mieścił się w pobliżu dawnego kościoła ewangelickiego. Pan Przewodnik opowiedział młodzieży  ciekawe fakty z życia tego pisarza i pastora.

Ostatnim punktem w Olsztynku było odwiedzenie wyremontowanej dawnej wieży ciśnień. Z góry rozpościerał się piękny widok na cala panoramę Olsztynka oraz przedstawione były piękne zdjęcia z historii  Olsztynka. Młodzież chętnie zapoznała się z historią tego miasteczka i spędziła dłuższy czas na platformie . Na końcu młodzież  miała możliwość odwiedzić siedzibę Stowarzyszenia w Ostródzie, gdzie jego Przewodniczący P. Hoch opowiedział o historii i działalności na rzecz mniejszości niemieckiej. Młodzi wymienili się doświadczeniami z aktywności na rzecz swoich Stowarzyszeń, dzielili się pomysłami  oraz długo dyskutowali o planach na przyszłość swojej mniejszości.

Uwieńczeniem wizyty w Ostródzie było wspólne zdjęcie, zrobione pod pomnikiem jedności europejskiej w samym centrum miasta.

Projekt  zakończył się wspólnym cateringiem, jaki był zarezerwowany w pobliskiej restauracji.

Podczas posiłku, ale tez i całej wyprawy młodzi mieli okazję do zacieśnienia więzi, wspólnego dialogu, co stworzyło świetną możliwość integracji oraz wzmocnienie idei powstania stowarzyszeń mniejszości niemieckich.

W drodze powrotnej młodzież rozmawiała na temat dziedzictwa kulturowego regionu dawnych Prus Wschodnich,  a więc z pewnością wyprawa była dla nich cennym doświadczeniem edukacyjno-historycznym, ale i również wzmocniła ich poczucie tożsamości i przynależności do grupy społecznej, jaka jest mniejszość niemiecka.

Liczymy, iż dalsze projekty, realizowane w przyszłych latach spotkają się również z żywym zainteresowaniem młodzieży i będą zakończone sukcesem.

" Projekt finansowany ze srodków Ministerstwa Speaw Wewnetrznyvh RFN"

Marta Mularczyk