Spotkanie wschodniopruskie 2019

przez monika
Odsłony: 505

Ponad 1000 osób wzięło udział w tegorocznym spotkaniu Wschodnioprusaków, które tym razem odbyło się w Wolfsburgu. Wśród nich była także delacja ziomków ze starej ojczyzny.

Spotkanie odbyło się 11 maja w  olbrzymiej hali Parku Kongresowego. Rozpoczęło się jak zwykle od efektownego wprowadzenia pocztu sztandarowego wschodniopruskich miast. Licznie przybyłych z  całych Niemiec gości powitał Stephan Grigat, przewodniczący Wspólnoty Wschodniopruskiej. Duchowe powitanie złożył im przybyły z Olsztyna ks. kanonik André Schmeier - katolicki duszpasterz mniejszości niemieckiej w starej ojczyźnie. Uczestników spotkania pozdrawiał także Henryk Hoch, przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i  Mazur. Powiedział im, czym zajmuje się związek, jak działają stowarzyszenia do niego należące, jakie mają osiągnięcia i  jakie kłopoty. Szczególna uwagę poświęcił kwestii nauczania języka niemieckiego, jako ojczystego w  polskich szkołach. Ta forma nauczania rozwija się dobrze - informował, a  to dzięki demokratyzacji życia w Polsce. Na koniec zachęcił ziomków, aby wracali do starej ojczyzZaproszenie do powrotu Ponad 1000 osób wzięło udział w tegorocznym spotkaniu Wschodnioprusaków, które tym razem odbyło się w Wolfsburgu. Wśród nich była także delacja ziomków ze starej ojczyzny. ny, w  której znajdą dobre warunki do życia. Zaprosił także wszystkich na tegoroczny festyn letni związku do Lidzbarka Warmińskiego. Za te słowa zebrani nagrodzili go dużymi brawami. Ważnym momentem było wręczenie Wschodniopruskiej nagrody kulturalnej. W tym roku z rąk Stephana Grigata odebrał ją dr Christopher Spatz, młody niemiecki historyk, który swe badania naukowe poświęcił „Wolfskindern”, czyli sierotom, które w  wyniku wojny utraciły rodziców i pozostały w 1945 r. same w  Prusach Wschodnich. Szacuje się, że mogło ich być nawet 10 tys. W  części artystycznej wystąpiła śpiewaczka operowa Isabelle Kusari - mezzosopranistka. Śpiewała pięknie - pieśni wschodniopruskie, czym szybko podbiła serca publiczności. Pieśni wschodniopruskie śpiewał także niezawodny BernStein. Kolejnym elementem wschodniopruskim był występ Grupy Tańca Regionalnego „Saga” FORUM z  Bartoszyc, pod kierownictwem Danuty Niewęgłowskiej. Młodzi tancerze ze starej ojczyzny bardzo podobali się publice i długo zbierali oklaski. Orkiestra dęta z Wolfsburga - Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg, która umilała czas przed oficjalnym otwarciem koncertu prezentowała już repertuar złożony z klasyków muzyki rozrywkowej. Dużo działo się też w kuluarach zjazdu. Dr Christopher Spatz podpisywał tam swoją książkę o „Wolfskindern“ „Nur der Himmel blieb derselbe: Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben“. Każda wspólnota miała swoje stoisko, na którym prezentowała lub sprzedawała materiały informacyjne i  pamiątki. Na stoisku Ostródy, np. można było otrzymać bezpłatnie egzemplarze naszego biuletynu. Ciekawym pomysłem był namiot bajek. Przez 3 godziny młodzi ludzie czytali w nim wszystkim chętnym wschodnio i zachodniopruskie bajki.