Spotkanie adwentowe przewodniczących

Michał
Odsłony: 188

 Pokój na ziemi to nasze zadanie

Spotkania adwentowe w stowarzyszeniach mniejszości niemieckiej to już tradycja. Tradycją są także spotkania adwentowe przewodniczących poszczególnych stowarzyszeń. 

 Zgodnie z nią spotkanie przewodniczących podczas minionego Adwentu odbyło się (7.12.) w olsztyńskiej restauracji Villa Pallas. Wziął w nim udział Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Wiktor Marek Leyk - pełnomocnik marszałka ds. spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz mec. Wojciech Wrzecionkowski – konsul honorowy RFN w Olsztynie. Przybył także na nie jak zwykle ks. André Schmeier – katolicki duszpasterz mniejszości niemieckiej.

Pokój na ziemi – to motyw przewodni krótkiego kazania, które wygłosił.

- 100 lat temu ludzie wychodzili z szoku po najstraszniejszej wojnie w dziejach ludzkości. Nikt nie przypuszczał wtedy, że za 20 lat wybuchnie jeszcze straszniejsza wojna. Pokój na ziemi to nie jest coś dane przez Boga. To jest zadanie dla ludzi. Pokój zaczyna się od zwykłych, małych i codziennych spraw. Małe konflikty też w końcu dają wojny. Pokój i wojna należą do naszego – ludzkiego życia. Bóg nie robi nam konfliktów. To my je wywołujemy – przypomniał.

Gustaw Marek Brzezin skoncentrował się na jasnej stronie ludzkiej natury. Pogratulował nam wytrwałości w pielęgnowaniu naszych obyczajów i mowy. Podkreślił, że wspólnie jesteśmy dobrymi gospodarzami naszej ziemi, że współpraca mniejszości niemieckiej i polskiej większości na szczeblu władz regionu układa się dobrze. Zaapelował, abyśmy dalej działali wspólnie, bo jesteśmy odpowiedzialni za region i mamy obowiązek przekazać naszym potomkom wszystko to, co najlepsze. Podziękował za współpracę konsulowi generalnemu RFN w Gdańsku oraz Henrykowi Hochowi – przewodniczącemu Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Po wspólnym posiłku zebrani śpiewali kolędy niemieckie i polskie. Na akordeonie akompaniowała im Irena Szubzda, przewodnicząca stowarzyszenia „Mazury” z Ełku. Na koniec na sali pojawił się Mikołaj, który rozdał wszystkim drobne słodycze.

Na spotkaniu nie były reprezentowane nasze organizacje z Braniewa, Górowa Iławeckiego, Iławy. Przyjechali za to przedstawiciele stowarzyszenia z Nowego Miasta Lubawskiego, które w ubiegłym roku stało się grupą terenową stowarzyszenia niemieckiego w Ostródzie. Przyłączyło się do niego po tym, jak rozpadł się związek stowarzyszeń niemieckich w Toruniu, do którego wcześniej należało.
Lech Krzszałowicz