Spotkanie adwentowe

Michał
Odsłony: 193

 

 W dniu 7 grudnia 2018 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie adwentowe przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz innych członków Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń z Bartoszyc, Biskupca, Elbląga, Ełku, Giżycka, Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego, Morąga, Mrągowa, Olsztynka, Ostródy, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza i Szczytna oraz przedstawiciele Związku z siedzibą w Olsztynie. Oprócz wyżej wymienionych przedstawicieli stowarzyszeń w spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące nasze media, tj. redaktor miesięcznika „Mitteilungsblatt” oraz redaktor audycji radiowej „Allensteiner Welle”, jak też reprezentant władz lokalnych, mianowicie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wiktor Marek Leyk wraz z małżonką, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Olsztynie Wojciech Wrzecionkowski, jak też lokalny duszpasterz Mniejszości Niemieckiej Ksiądz Andre Schmeier.

Wspólne spotkanie przy adwentowym stole w uroczystej przedświątecznej atmosferze dało możliwość bliższego poznania się, zacieśnienie więzi powstałych przez lata oraz wymiany doświadczeń. Rozproszona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mniejszość miała tym samym okazję porozmawiać osobiście, a ku temu nie ma w ciągu roku wielu okazji. Organizując takie spotkanie dajemy tym osobom szanse zobaczenia się.

Spotkanie adwentowe Związku zapoczątkowały słowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Mareka Brzezin, następnie przemówił Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wiktor Marek Leyk, następnie Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Olsztynie Wojciech Wrzecionkowski, składając życzenia spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Słowo zabrał również Henryk Hoch, przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, a potem ksiądz Mniejszości Niemieckiej na Warmii i Mazurach Andre Schmeier, po czym podano obiad nawiązujący do tradycji Świąt Bożego Narodzenia – barszczyk i rybę. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również Mikołaja, który obdarował wszystkich małymi prezentami. Wśród atrakcji wieczoru było również śpiewanie wspólnych kolęd przy akompaniamencie akordeonu.