Ostróda

Niemieckie Stowarzyszenie "Jodły" w Ostródzie

ul. Herdera 7
14-100 Ostróda
tel. 89 6467021
 
Godziny otwarcia: wt. 10.00 - 15.00, pt. 14.00 - 17.00
 
Przewodniczący: Henryk Hoch
 
Utworzenie

Pomysł pojawił się podczas zjazdu w Bad Pynnont pod koniec 1990 roku, potem wszystko przebiegło bardzo szybko i już 23 kwietnia 1991 roku Stowarzyszenie "Jodłv" zostało zarejestrowane. Do ZSLNbPW przystąpiono bezpośrednio po powstaniu Związku. Od roku 1991 do 1993 oddziałem terenowym Ostródy był Olsztynek. Do dzisiaj istnieje przyjazna wieź i bliska współpraca między obydwoma stowarzyszeniami

Siedziba

W 1991 roku stowarzyszenie otrzymało dwa pomieszczenia w starym ratuszu, które zostały własnoręcznie wyremontowane. Później dwa kolejne. Ziomkostwo Powiatu zaoferowało pieniądze na zakup nowej siedziby biura i tak w listopadzie 1993 roku zakupiony został budynek byłego przedszkola. Znowu remont prowadzono własnymi siłami i w kwietniu 1994 roku można było już dokonać otwarcia "Domu Niemieckiego". W domu tym znajdują się dwie sale spotkań, pomieszczenia do prowadzenia zajęć, biura oraz pięć pokoi gościnnych. Dom, na którego fasadzie dumnie wisi tablica z napisem "Dom Niemiecki" jest jednym z ładniejszych obiektów Ostródy.

Członkowie

Liczba członków od pewnego czasu ponownie lekko rośnie. W 2000 roku stowarzyszenie liczyło 1200 osób. Obecna liczba członków wynosi 900 członków.

Stacja socjalna

Od października 1995 roku w Ostródzie pracuje też Stacja Socjalna Joannitów. Do 1997 roku miała swą siedzibę w "Domu Niemieckim", obecnie dysponuje własnymi pomieszczeniami. Obecnie obie organizacje ściśle ze sobą współpracują.

Wyposażenie

Stowarzyszenie posiada pomieszczenie do bezpłatnego wydawania odzieży, którą otrzymuję od zaprzyjaźnionych organizacji. Cel ten cieszy się dużą popularnością wśród członków jak także wśród gości z Niemiec odwiedzających Dom Niemiecki. Dzięki ich ofiarności pomoc może być realizowana.

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły" dyspowało od 1991 roku dobrze wyposażoną biblioteką z 4800 książkami. Były to przede wszystkim książki dla dzieci, młodzieży, ale także opowiadania, kryminały, powieści, książki o tematyce religijnej oraz bibliografie. Dużą część stanowiły leksykony, słowniki, książki do nauki języka niemieckiego. Ze zbiorów korzystają studenci germanistyki, licealiści, kursanci języka niemieckiego, osoby prywatne mieszkające w Ostródzie i poza jej granicami, goście z Niemiec w sezonie letnim. JEdnakże dla lepszego wykorzystania przeniesiono ją do LO w Ostródzie.

Współpraca

Wspaniale funkcjonuje współpraca z miastem i powiatem. Henryk Hoch jest miejskim radnym. Dom jest finansowo wspierany przez miasto. Znaczna jest też pomoc Ziomkostwa Powiatu z Osterode w górach Harzu. Osterode w górach Harzu jest miastem partnerskim Ostródy od 25.04.1994. Każdego roku miasta odwiedzają się wzajemnie, ożywione kontakty istnieją między szkołami, towarzystwami, policją, Czerwonym Krzyżem i innymi organizacjami.

Z życia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie służy jako miejsce spotkań kulturowych. Spotkania te mają na celu pielęgnację i zachowanie języka, będącym odzwierciedleniem tradycji i charakteru ludności pochodzenia niemieckiego mieszkających w Prusach Wschodnich. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne, organizuje wiele koncertów i wykładów, odbywają się seminaria i spotkania. Latem przyjeżdża wiele grup turystów, a każdy kto odwiedzi Dom otrzymuje filiżankę świeżo zaparzonej kawy. Stowarzyszenie dysponuje przewodnikami i tłumaczami, samo organizuje też wycieczki. W listopadzie 1999 roku Stowarzyszenie przygotowało uroczystość w pięknym gotyckim zamku w Ostródzie z okazji 50-lecia Republiki Federalnej Niemiec i 10-tej rocznicy obalenia Muru Berlińskiego.

Zespoły artystyczne

Sekcja dziecięca

Grupa przedszkolna funkcjonuję od 1992 r. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę miesiąca pod kierunkiem pedagoga i animatora społeczno-kulturalnego mgr Katarzyny Szczyglak. Dzieci realizują zajęcia również w ramach Samstagkurs.

Zajęcia języka niemieckiego rozwijają nie tylko umiejętności językowe, ale także plastyczne, wokalne, rytmiczne, ruchowe-taneczne. Dzieci występują podczas festynów letnich, spotkań adwentowych, imprez okolicznościowych.


Sekcja młodzieżowa

Grupa młodzieżowa istnieje od 1996 r. W 1997 r. ukształtował się ostateczny cel grupy. Utworzono zespół wokalno-taneczny, w skład zespołu wchodzi 18 osób w wieku 10-25 lat, większość posiada pochodzenie niemieckie odziedziczone po dziadkach bądź rodzicach. Opiekunem grupy jest Anna Piątkowska. Zespół spotyka się w każdą sobotę, a podczas zajęć, poza luźnymi rozmowami opracowują program wokalno-taneczny na bieżące imprezy kulturalne. Zespół występował w Polsce: Ostróda i jej okolice, Olsztynek, Olsztyn, Giżycko oraz za granicą Osterode Am Harz. Młodzież od 1996 r. bierze udział w licznych projektach, warsztatach i seminariach.

Sekcja seniorów

Od 1998 roku istnieje 15-osobowy chór żeński. Grupa robótek ręcznych poszczycić się może pięknymi wyrobami. Opiekunem grupy seniorów jest Selma Rykaczewska, która dba o dobór repertuaru. Na pianinie i akordeonie w latach 1994-2000 akompaniował Franciszek Rykaczewski, w 2001-2003 akompaniowali: Magdalena Czajkowska i Przemysław Klamant, od 2004-2008 akompaniatorem jest Ryszard Szurot. Chór występuję w jednolitych strojach, posiada bogaty program na różne imprezy okolicznościowe. Występuję w Polsce: Ostróda i jej okolice, Olsztynek, Olsztyn, Giżycko oraz za granicą: Osterode Am Harz, Leipzig, Dusseldorf, Rostock.

Od roku 2007 działalność zespołów naszego stowarzyszenia dofinansowywana jest z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie