Pasłęk

Niemieckie Stowarzyszenie im. Joachoma Schulza w Pasłęku

Plac Grunwaldzki 8/209

godziny otwarcia:
14-400 Pasłęk pt. 8.00 - 12.00
tel. (055) 248 49 48  


Utworzenie

    Stowarzyszenie w Pasłęku powstało w 1991 roku. Do pierwszego zebrania założycielskiego doszło dzięki wysiłkom kilku bardzo zaangażowanych osób, które się tam znalazły i silnemu wsparciu przedstawiciela Ziomkostwa powiatu z Niemiec. Zebranie to przeprowadzono po nabożeństwie w kościele ewangelickim. Powołany został wówczas komitet założycielski oraz wybrano pierwszy zarząd. 30.11.1992 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie w Elblągu. Do ZSLNbPW Stowarzyszenie przystąpiło w marcu 1993 roku.

Zarząd
 
Przewodnicząca: Monika Twarowska

Siedziba
    Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia było pomieszczenie w zamku, niestety było tam za mało miejsca i dlatego wynajęto większy lokal przy ul. Westerplatte 17. Gdy budynek ten krótko potem sprzedano, stowarzyszenie otrzymało większe biuro przy tej samej ulicy. Koszty wynajmu pomieszczeń były wysokie, a i tak znajdowały się aż kilometr za miastem, co starszym członkom utrudniało dotarcie tam.
    Staraniom zarządu i dobrej woli burmistrza należy zawdzięczać fakt, że Stowarzyszenie otrzymało w kwietniu 2000r. nieco mniejsze, ale też tańsze pomieszczenia w starym ratuszu przy ulicy Chrobrego 7.
    Od maja 2004 roku siedziba znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia - Plac Grunwaldzki 8

Galeria

W lokalu Ratusza