Szczytno

Stowarzyszenie Kulturalne Niemców "Heimat"

ul. Bartna Strona 3
12-100 Szczytno
tel. 89 6245720
 
Godziny otwarcia: pn., czw. 13.00 - 18.00
 
Przewodniczący: Edmund Kuciński
 
Stowarzyszenie Kulturalne Niemców "Heimat" w Szczytnie zarejestrowane zostało 14.01.1991 roku w sądzie wojewódzkim. Od momentu powstania ZSLNbPW stowarzyszenie "Heimat" należy do tegoż związku.

 

Siedziba

 

Stowarzyszenie nie posiada własnych pomieszczeń. W latach 1991-1997 wynajmowano pomieszczenia w Szkole przy ul. Pola. Od 1997 roku biuro stowarzyszenia znajduje się W domu parafialnym kościoła ewangelickiego. Wynajmowane są tam cztery pomieszczenia, a kuchnia i ubikacja są wspólne. W razie potrzeby do dyspozycji jest też duża sala zebrań.

 

Od 01.05.2007 siedzibę stowarzyszenia przeniesiono na ul. Bartna Strona 3, gdzie stowarzyszenie ma do dyspozycji więcej pomieszczeń z lepszym zapleczem socjalnym i do tego z niższym czynszem.

 

Członkowie

 

Dziś Stowarzyszenie liczy około 360 członków. Były jednak okresy, kiedy liczba członków przekraczała 600. Z powodu przesiedleń do Niemiec i śmierci starszych członków liczba ta bardzo spadła. Duża cześć członków nie była w stanie wnosić opłat członkowskich i dlatego musiała zostać skreślona z listy. Wielu ludzi ze wsi, bezrobotnych, z wielodzietnych rodzin, nie stać na bilet autobusowy do Szczytna i w ten sposób tracą kontakt ze Stowarzyszeniem. Dlatego liczba członków zaczęła spadać.

 

Stacja socjalna

 

Od 2000 roku Szczytno ma Stację Socjalną organizacji pomocowej "Lazarus". Współpraca ze stowarzyszeniem "Heimat" układa się bardzo dobrze, po części dlatego, że przewodniczącym stacji jest Edmund Kuciński. W zarządzie stacji socjalnej jest również Helmut Maczasek.

 

Zarząd

 

Do roku 1999 zarząd tworzyło 5 osób. Od stycznia 2000 roku zarząd składa się z 9 członków.

 

Nauczanie języka niemieckiego

 

Corocznie na obszarze działania Stowarzyszenia Kulturalnego przeprowadzane były kursy języka niemieckiego: w Szczytnie, Pasymiu i Dźwierzutach. Każdy kurs obejmował 90-120 godzin a prowadzony był przez nauczyciela bez pełnego przygotowania. Dlatego też w 2004 roku zaprzestano prowadzenia tych kursów.

Stowarzyszenie Kulturalne Niemców "Heimat" w Szczytnie zarejestrowane zostało 14.01.1991 roku w sądzie wojewódzkim. Od momentu powstania ZSLNbPW stowarzyszenie "Heimat" należy do tegoż związku.

 

Siedziba

 

Stowarzyszenie nie posiada własnych pomieszczeń. W latach 1991-1997 wynajmowano pomieszczenia w Szkole przy ul. Pola. Od 1997 roku biuro stowarzyszenia znajduje się W domu parafialnym kościoła ewangelickiego. Wynajmowane są tam cztery pomieszczenia, a kuchnia i ubikacja są wspólne. W razie potrzeby do dyspozycji jest też duża sala zebrań.

 

Od 01.05.2007 siedzibę stowarzyszenia przeniesiono na ul. Bartna Strona 3, gdzie stowarzyszenie ma do dyspozycji więcej pomieszczeń z lepszym zapleczem socjalnym i do tego z niższym czynszem.

 

Członkowie

 

Dziś Stowarzyszenie liczy około 360 członków. Były jednak okresy, kiedy liczba członków przekraczała 600. Z powodu przesiedleń do Niemiec i śmierci starszych członków liczba ta bardzo spadła. Duża cześć członków nie była w stanie wnosić opłat członkowskich i dlatego musiała zostać skreślona z listy. Wielu ludzi ze wsi, bezrobotnych, z wielodzietnych rodzin, nie stać na bilet autobusowy do Szczytna i w ten sposób tracą kontakt ze Stowarzyszeniem. Dlatego liczba członków zaczęła spadać.

 

Stacja socjalna

 

Od 2000 roku Szczytno ma Stację Socjalną organizacji pomocowej "Lazarus". Współpraca ze stowarzyszeniem "Heimat" układa się bardzo dobrze, po części dlatego, że przewodniczącym stacji jest Edmund Kuciński. W zarządzie stacji socjalnej jest również Helmut Maczasek.

 

Zarząd

 

Do roku 1999 zarząd tworzyło 5 osób. Od stycznia 2000 roku zarząd składa się z 9 członków.

 

Nauczanie języka niemieckiego

 

Corocznie na obszarze działania Stowarzyszenia Kulturalnego przeprowadzane były kursy języka niemieckiego: w Szczytnie, Pasymiu i Dźwierzutach. Każdy kurs obejmował 90-120 godzin a prowadzony był przez nauczyciela bez pełnego przygotowania. Dlatego też w 2004 roku zaprzestano prowadzenia tych kursów.