Olecko

ul. Wolności 2 p.12 godziny otwarcia:
19-400 Olecko pt: 15.00 - 17.00
tel. (087) 523 03 180   ostatni piątek miesiąca: 10.00 - 18.00


Utworzenie

Stowarzyszenie utworzono 30.11.1991 roku a 31.12.1991 roku wpisano do rejestru. Do ZSLNbPW przystąpiono po jego utworzeniu.


Siedziba

Do września 1995 roku Stowarzyszenie wynajmowało dwa pomieszczenia w prywatnym domu. Ponieważ aktywność grupy była niewielka, zdecydowano o wynajęciu jednego pomieszczenia w szkole. Od października 1998 roku Stowarzyszenie wynajęło z kolei biuro w Domu dla Dzieci Niepełnosprawnych. Prócz biura Stowarzyszenie może w zależności od potrzeb korzystać też z innych pomieszczeń, np. podczas zebrań czy uroczystości bożonarodzeniowych.


Zarząd

Od 2000 roku zarząd tworzy 5 osób (wcześniej 7) wybieranych na 4 lata.
 
Przewodnicząca: Hannelore Muraczewska

  1992 1996 2000
przewodniczący: Michalina Dąbrowska Michalina Dąbrowska Michalina Dąbrowska
zastępca: Krystyna Diedik Krystyna Diedik Franciszek Szulc
sekretarz: Izabela Kosińska Izabela Kosińska -----------------
skarbnik: Franciszek Szulc Franciszek Szulc Izabela Kosińska


Członkowie

Początkowo Stowarzyszenie liczyło 15 członków. Powoli liczba ta wzrosła do 98.Od kilku lat utrzymuje się na poziomie 70 członków.


Z życia stowarzyszenia

Kiedy powstawała grupa, radość i zainteresowanie były ogromne.
Członkowie chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach takich jak festyny letnie, wycieczki czy gwiazdki.
Stowarzyszenie organizuje ogniska nad jeziorem i grilowanie dla grup niemieckich turystów nocujących w Olecku. Naturalnie odbywają się też pogawędki przy kawie i samodzielnie pieczonym cieście.
Największa radość członkom mniejszości sprawiają wizyty gości z Niemkr Niemiecki język i niemieckie piosenki są bardzo bliskie ich sercom. Niestety zostało już tylko 20 członków mówiących dobrze po niemiecku. Tylko ośmioro z nich mieszka w Olecku, a część z nich stała się z czasem zbyt chora i stara, by aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia. Grupa jest zbyt mała, by mogła coś jeszcze wypracować.
Na czasie są tematy dotyczące stanu posiadania, zamożności. Historia interesuje już niewielu. Posiedzenia zarządu i zebrania mogą być przeprowadzane już tylko po polsku. To należące do najmniejszych Stowarzyszenie nie traci jednak nadziei. Jeśli w grupie pozostaną odpowiednie osoby, zachowana zostanie miła atmosfera spotkań, kultywowane będą niemieckie zwyczaje, to działanie Stowarzyszenia będzie miało sens także w przyszłości.


Nauczanie języka niemieckiego

Od 1992 do czerwca 1994 roku kurs języka prowadzono dwa razy w tygodniu. Od 1994 roku już tylko raz w tygodniu. Z początkowych 40 uczestników pozostało pod koniec kursu już tylko trzech, nie było więc sensu kontynuować kurs. Powodem był nie tyle brak zainteresowania, co duża odległość między miejscem zamieszkanie większości członków a centrum Olecka.


Wyposażenie

Początkowo urządzono niemieckojęzyczną bibliotekę. Książki wypożyczane były jednak bardzo rzadko, w końcu zostały więc rozdane pomiędzy członków stowarzyszenia, którzy potrafią jeszcze czytać po niemiecku.


Współpraca

Stowarzyszenie współpracuje z Ziomkostwem Prus Wschodnich z Hamburga i z Ziomkostwem Powiatu Olecko.
Dzięki Ziomkostwu z Getyngi członkowie stowarzyszenia mogli już dwukrotnie uczestniczyć w uroczystościach ku czci poległych w czasie I i II wojny światowej.