Zarząd

ZARZĄD KADENCJI 2013-2016

Przewodniczący - Henryk Hoch

Zastępca przewodniczącego – Gerard Wichowski

Skarbnik – Barbara Rużewicz

Członkowie zarządu:

Irena Szubzda

Helena Samsel

Monika Krzenzek

Leon Kuck