Zarząd

ZARZĄD KADENCJI 2019-2021

Przewodniczący - Henryk Hoch

Zastępca przewodniczącego – Gerard Wichowski

Skarbnik – Barbara Rużewicz

Członkowie zarządu:

Irena Szubzda

Monika Krzenzek

Anna Czajkowska

Leon Kuck