Kilka słów o nas

Cele i zadania

ZSNWiM zrzesza stowarzyszenia niemieckie. Koordynuje i wspiera ich pracę. Czyni wysiłki na rzecz integracji mniejszości niemieckiej i reprezentuje ją i jej ...
Więcej

Działalność

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie swoją działalność w I półroczu 2010 koncentrował na podtrzymywaniu oraz ...
Więcej

Zarząd

ZARZĄD KADENCJI 2019-2021 Przewodniczący - Henryk Hoch Zastępca przewodniczącego – Gerard Wichowski Skarbnik – Barbara Rużewicz Członkowie zarządu: Irena ...
Więcej

Biuro

Pracownicy biura Specjalista d/s administracyjno-biurowych - Marta Mularczyk Księgowa – Joanna Płoska Menedżer Kultury IFA – Julia Herzog Stanowisko ...
Więcej

Statut

STATUT Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Ilekroć dalej w statucie jest mowa: o Związku, rozumie się...
Więcej

Historia

Początki 1990 – 1991 W roku 1989 w polityce polskiego rządu wobec mniejszości narodowych nastąpiły zasadnicze zmiany. Wspólna deklaracja ówczesnego ...
Więcej

Co oferujemy

1.

Wspieranie

Wspieranie zrzeszonych stowarzyszeń w ich działaniu, służenie pomocy w realizacji zadań statutowych i pozyskiwaniu środków finansowych na te cele.

2.

Tradycja i kultura

Podtrzymywanie oraz pielęgnowanie tradycji i kultury niemieckiej, integracji środowiska, tworzeniu klimatu lepszego wzajemnego zrozumienia i współpracy miedzy narodami polskim i niemieckim. 

3.

Reprezentowanie

 Reprezentowanie wizerunku mniejszości niemieckiej w rejonie dawnych Prus Wschodnich, dzisiejszy obszar województwa warmińsko-mazurskiego.