Pomoc oraz pozyskanie środków finansowych dla stowarzyszeń Związku

 

Najważniejszym zadaniem jest pomoc w realizacji zadań statutowych i pozyskiwaniu środków finansowych na te cele.

Związek był otwarty na wszelkie działania służące podtrzymywaniu niemieckiej tożsamości narodowej, szczególnie wśród młodego pokolenia. W ostatnim okresie szczególny nacisk kładła nasza organizacja na aktywizację młodego pokolenia mniejszości niemieckiej. Dlatego też staraliśmy się realizować projekty, mające na celu ożywione zainteresowanie młodzieży pracą na rzecz środowiska.