Instytucje

 

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur współpracuje z instytucjami tj.:

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur współpracuje z instytucjami tj.:

 1. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

 

 • Przewodniczący: Bernard Gaida
 • Adres : ul. J.Słowackiego 10, 45-364 Opole
 • Telefon: +48 77 454 78 78
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Strona internetowa : http://vdg.pl/pl/

Niemal wszystkie organizacje zawiązały wspólną reprezentację jaką jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu (VdG). VdG jest reprezentacją Niemców w Polsce w politycznych kontaktach, pierwszym partnerem do rozmów z rządem Polski oraz Niemiec i prowadzi także intensywną pracę kulturalną, medialną oraz w ramach oświaty.

Swoją działalność Mniejszość Niemiecka prowadzi w organizacjach ulokowanych w tzw. domach spotkań (DFK). Większe organizacje jak np. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim czy Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego są organizacjami regionalnymi, pod których skrzydłami działalność prowadzi nawet kilkaset mniejszych DFK. Na Warmii i Mazurach istnieje także regionalna organizacja dachowa grupująca 22 stowarzyszenia. Inne organizacje (Głównie w Polsce południowej) są organizacjami samodzielnymi. Niemcy w Polsce posiadają także organizacje koncentrujące się na konkretnej działalności jak np. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Towarzystwo Dobroczynne na Śląsku Opolskim, Fundacja Rozwoju Śląska, Związek Śląskich Rolników, ZMMN, Centrum im. Eichendorffa w Łubowicach, Biblioteka im. Eichendorffa i wiele innych. 

Informacje ze strony www.vdg.pl

 1. Fundacja Rozwoju Śląska
 • Dotacje dla mniejszości niemieckiej: Bernadeta Mandelka
 • Adres : ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
 • Telefon: +48 77 423 28 88
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Strona internetowa:  http://fundacja.opole.pl

Fundacja Rozwoju Śląska została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 przez:

 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim z siedzibą w Gogolinie,
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Katowickiego z siedzibą w Raciborzu,
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego Województwa Częstochowskiego z siedzibą w Oleśnie,
 • Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu.


Fundacja zarejestrowana została w dniu 3 lipca 1992 roku pod nazwą Fundacja Rozwoju Śląska.
Zmiana nazwy na Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych nastąpiła w 1996 roku i związana była z rozszerzeniem jej działalności na tereny, na których zamieszkuje ludność pochodzenia niemieckiego, m.in. Pomorze, Warmia i Mazury, Wielkopolska.

Główną myślą przewodnią, która towarzyszyła przy zakładaniu Fundacji, zarówno przedstawicielom rządu niemieckiego jak również przedstawicielom mniejszości niemieckiej w Polsce, było utworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego, przeznaczonych na wspieranie mniejszości niemieckiej w Polsce i jej otoczenia. Pomoc ta miała na celu m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec, poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby wyjeżdżając do Niemiec.

Ponadto głównym założeniem było stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska.

 

Aktualnie Fundacja skupia swoją działalność w następujących obszarach:

 •  wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej,
 •  wsparcie działalności kulturalnej,
 •  działalność pożyczkowa,
 •  Regionalna Instytucja Finansująca,
 •  usługi rozwojowe dla MSP.

Informacje ze strony www.fundacja.opole.pl

 

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Departament Wyznań Religijnych
  oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  ul. Domaniewska 36/38
  02-672 Warszawa
  tel. +48 22 60 122 25
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres korespondencyjny:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Departament Wyznań Religijnych
  oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
  ul. Batorego 5
  02-591 Warszawa 

Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych został powołany w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w styczniu 2000 r. W listopadzie 2011 r. został wraz z całym Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych włączony do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Od listopada 2015 r. funkcjonuje ponownie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w kwietniu 2016 r. został, przy zachowaniu dotychczasowej nazwy, połączony z Wydziałem do spraw Mniejszości Romskiej oraz Zespołem Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Do zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 

 

Informacje ze strony www.mniejszosci.narodowe.mswia.pl

 

 1. Landsmannschaft Ostpreußen e.V.

 

 • Przewodniczący: Stephan Grigat
 • Adres: Buchtstraße 4, D-22087 Hamburg
 • Telefon: +49 (040) 41 40 08 – 25
 • Przedstawiciel biura w Olsztynie: Edyta Gładkowska
 • Adres: ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn
 • Telefon: +48 89 534 07 80
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Strona internetowa: https://ostpreussenportal.pl

Biuro Ziomkostwa Prus Wschodnich w Olsztynie działa od 2011 roku. Ziomkostwo Prus Wschodnich (Landsmannschaft Ostpreußen) zrzesza wypędzonych i przesiedlonych mieszkańców Prus Wschodnich, ich potomków, późnych przesiedleńców, a także ludzi, którzy czują się związani z Prusami Wschodnimi oraz ich dziedzictwem kulturowym. Stowarzyszenie składa się z 38 wspólnot powiatowych (Kreisgemeinschaften), które odpowiadają wschodniopruskim powiatom i 16 grup w niemieckich landach (Landesgruppen). Siedziba organizacji znajduje się w Hamburgu.

Głównym zadaniem biura Ziomkostwa Prus Wschodnich w Olsztynie jest pielęgnacja wschodniopruskiego dziedzictwa kulturowego, wspólnej tożsamości wszystkich mieszkańców Prus Wschodnich oraz bliska współpraca ze stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej w regionie. Biuro w Olsztynie przeprowadza regularnie szkolenia i konferencje, takie jak Konferencja Robocza Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej lub Seminarium Wiosenne dla Średniej Generacji Mniejszości Niemieckiej. Ważnym aspektem działalności jest praca z młodzieżą, dla której organizowane są warsztaty tańca ludowego oraz Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur. We współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur biuro Ziomkostwa Prus Wschodnich w Olsztynie przeprowadza Letni Festyn Mniejszości Niemieckiej.

Nasz portal jest skierowany do wszystkich osób, które interesują się Prusami Wschodnimi i ich historią oraz kulturą. Chcemy wspólnie z naszymi czytelnikami łączyć przeszłość i teraźniejszość, odkrywać to, co najpiękniejsze i najciekawsze w krainie ciemnych lasów i krystalicznych jezior.

Informacje ze strony www.ostpreussenportal.pl