Ostróda (Osterode) – Niemiecko-polskie spotkanie z ukraińskim akcentem – „Bądź moim gościem”

Ostróda (Osterode) – Niemiecko-polskie spotkanie z ukraińskim akcentem – „Bądź moim gościem”

W ramach corocznego programu wymiany uczniów, na początku czerwca uczniowie z Gimnazjum im. Tilmanna Riemenschneidera w Osterode am Harz odwiedzili Liceum im. Jana Bażyńskiego w Osterode. Jana Bażyńskiego w Ostrodzie. Podczas intensywnego programu w dniu 4 czerwca zgłębiali zagadnienie migracji młodzieży w ramach warsztatów „Bądź moim gościem. Migracja młodych ludzi” zgłębiali kwestię migracji i jej skutków. Dołączyli do nich młodzi Ukraińcy, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swojej ojczyzny i obecnie mieszkają w Allenstein.Program wymiany szkolnej między Osterode i Osterode am Harz istnieje tak długo, jak partnerstwo między tymi dwoma miastami. Młodzi ludzie poznają się i nawiązują kontakty od 30 lat. „Przyczyniają się do międzynarodowego zrozumienia i są ambasadorami swojego kraju” – podkreśla nauczycielka Birgit Möller-Kühn z Riemenschneider-Gymnasium, która od 12 lat jest odpowiedzialna za program wymiany uczniów.W wymianie nie biorą udziału uczniowie z Osterode am Harz ze środowisk migracyjnych. „Ostatnio mieliśmy w szkole wielu Ukraińców, ale głównie w młodszych klasach. Niestety, uczeń z Syrii, który chciał wziąć udział w wymianie, obecnie podróżuje w ramach innej wymiany”, ubolewa Birgit Möller-Kühn. Warsztaty w dniu 4 czerwca skupiły się na temacie migracji młodych ludzi. 

Olga Żmijewska, założycielka i dyrektorka fundacji „Sztuka Wolności” oraz Chantal Stannik, menadżerka kulturalna IFA w Stuttgarcie przy Związku Towarzystw Niemieckich na Warmii i Mazurach, przygotowała dla uczniów warsztaty „Bądź moim gościem”. Punktem centralnym była wystawa zdjęć Olgi Żmijewskiej z czasów emigracji w Niemczech. Uczniowie z Polski i Niemiec zostali poproszeni o zaangażowanie się w wystawę i zgłębienie tematu migracji. 

Niezwykłe było to, że w swoich dyskusjach przeciwstawiali negatywne skutki uboczne w większości mimowolnego wyjazdu, takie jak dezorientacja, depresja i samotność, pozytywnym koncepcjom, takim jak zrozumienie, akceptacja i nowi przyjaciele. Motto „Bądź moim gościem”, które sygnalizowało otwarte powitanie dla nieznajomych, znalazło wyraźne odzwierciedlenie w argumentach młodych ludzi. Z dużym zainteresowaniem spotkały się również relacje i doświadczenia gości z Ukrainy, którzy musieli stamtąd uciekać i obecnie mieszkają w Olsztynie.                               

Komunikacja w Osterode odbywała się w wielu językach: angielskim, polskim, ukraińskim, niemieckim – oraz w międzynarodowym języku muzyki polsko-ukraińskiego szkolnego zespołu riplejsi z Allenstein na scenie sali widowiskowej Osterode. Wreszcie, uczestnicy warsztatów doświadczyli również ducha porozumienia podczas wizyty w Domu Niemieckim, siedzibie stowarzyszenia mniejszości niemieckiej „Tannen” w Osterode.

O działalności mniejszości niemieckiej w Ostrodzie i na Warmii i Mazurach opowiedział Henryk Hoch, ich przewodniczący. Zanim program dla polskich i niemieckich uczniów był kontynuowany wycieczką statkiem po jeziorze Drweckim, uczestnicy przypieczętowali dzień wspólnym zdjęciem grupowym przed Domem Niemieckim.

Skip to content