Kursy języka niemieckiego w DFK

Kursy języka niemieckiego w DFK

Kurs języka niemieckiego w Twoim DFK!

Chętne koła DFK, które chcą zorganizować u siebie kurs języka niemieckiego w okresie wrzesień-grudzień 2023 r., można zgłaszać do 25 sierpnia 2023 r.

Najważniejsze informacje:
UCZESTNICY:

  • minimum 10 osób. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:
  • za rekrutację grupy odpowiedzialne jest koło DFK.

LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:

  • kurs obejmuje łącznie 28 godzin (zegarowych);
    zajęcia odbywają się w okresie wrzesień-grudzień; szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie;
  • zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

OPŁATY:

  • dla uczestników będących członkami koła DFK: 100,00 PLN (cały kurs);
  • dla pozostałych osób: 240,00 PLN (cały kurs).

OSOBY PROWADZĄCE:

  • umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów Projektu LernRAUM;
  • koła DFK mogą wskazać swoich Prowadzących, możliwe jest również znalezienie Prowadzącego przez biuro Projektu LernRAUM.

Informacje i kontakt:
Karolina Sygae-mail: karolina.syga@.lernraum.pl
tel.: 503 721 658
77 441 1185

Skip to content