Wydarzenia / Bieżące

2011-04-27

Tydzień Kina Niemieckiego

Instytut Stosunków Zagranicznych (ifa) w Stuttgarcie zorganizował w wybranych polskich miastach, w tym roku już po raz dziesiąty  , Festiwal Kina Niemieckiego „…niemieckie niuanse …deutsche details” prezentując aktualną sztukę filmową z Niemiec. W tym roku projekcje filmowe, wraz z towarzyszącymi im imprezami kulturalnymi, zostały zrealizowane w okresie pomiędzy 9 a 22 maja br. m.in. w Gdańsku, Gliwicach, Bydgoszczy, Wrocławiu, Opolu, Raciborzu oraz w Olsztynie w Kinie Awangarda w dniach od 9 do 14 maja br.

Wzbudzić zainteresowanie krajem sąsiednim, przedstawić młode niemieckie kino, przekazać żywy i kolorowy obraz Niemiec – to cele, które pragnął osiągnąć ifa organizując Tydzień Kina Niemieckiego w Polsce. Motto Festiwalu, przeprowadzonego przy wsparciu organizacji mniejszości niemieckich w Polsce, brzmiało: „Świat Sąsiadów – Nachbarwelten“.


W jedenastu polskich miastach pokazano  filmy, które powstały w ostatnich latach. Były to m.in. „Niemcy 09” („Deutschland 09”), „Biegnij, jeśli możesz” („Renn, wenn du kannst”), „Przyjaźń” („Friendship”), „Blisko ciebie” („Ganz nah bei dir”)  oraz „Cudowny świat Schrödera” („Schröders wunderbare Welt”). Film „Zimowy Ojciec” („Wintertochter”)  miał swoją prapremierę podczas tegorocznego Tygodnia Kina. Wybranymi filmami organizatorzy pragnęli przekazać różne koncepcje  życiowe oraz propagować otwartość wobec odmiennych kultur i akceptację inności. Dlatego, oprócz przedstawień filmowych, odbyły się dyskusje panelowe oraz spotkania i rozmowy poświęcone kwestiom tożsamości, kultury, języka oraz pochodzenia, zachęcające do przemyśleń i dalszych refleksji.


Poprzez główne motto „Świat Sąsiadów – Nachbarwelten“ tegorocznego Festiwalu chcieliśmy propagować przyjazne stosunki sąsiedzkie, które łączą Polskę i Niemcy i ciągle je wzmacniać. Jako że w roku 2011 obchodzimy dwudziestą rocznicę podpisania Traktatów między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, repertuar filmów fabularnych został uzupełniony filmami dokumentalnymi ukazującymi współistnienie dwóch narodów. Obrazy te powstały dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


W ostatnich latach Tydzień Kina Niemieckiego „…niemieckie niuanse …deutsche details” cieszył się wzrastającym zainteresowaniem zarówno wśród publiczności jak i regionalnej oraz ogólnopolskiej prasy i mediów. Ponad 8,5 tysięcy widzów przybyło w ubiegłym roku na Festiwal. Andrzej Wajda już po raz kolejny i niemiecki reżyser Volker Schlöndorff po raz pierwszy objęli patronat honorowy nad Festiwalem.