Wydarzenia / Bieżące

2010-10-21

W dniu 23 października br. przeprowadzone zostało w Elblągu Seminarium integracyjne "Śladami mennonitów"

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Program seminarium


10:00 – 12:00            Prelekcja na temat społeczności menonitów/ „Sala Staromiejska” ul. Św. Ducha 3-4/


12:00 – 14:00            Zwiedzanie autokarem miejsc związanych z kulturą mennonitów


14:00 – 14:40           ciepły posiłek


14:40 – 15:00               spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia MN w Elblągu ul. Kopernika 17/1   


Podczas  pokazu audio-wizualnego 40 uczestnikom przedstawione zostało tło historyczne związane ze społecznością menonitów,dawnych osadników przybyłych z Holandii, a potem z Niemiec. Przybliżono ich kulturę i tradycje. Zaprezentowano przykłady  dużego wpływu na rozwój regionu z podkreśleniem osiągnięć w dziedzinie podtrzymywania własnej odrębności i wzmacniania poczucia tożsamości. Następnie, po przerwie kawowej beneficjenci projektu udali się wynajętym autokarem w okolice związane ze śladami obecności menonitów w regionie. 


Po powrocie uczestnicy skorzystali z ciepłego poczęstunku w restauracji Galeon skąd udali się do siedziby elbląskiego Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego.


Uczestnikom została zaproponowana zabawa - quiz, mająca na celu podsumowanie uzyskanej podczas projektu wiedzy. Najbardziej aktywni i wykazujący się najlepszą wiedza o tematyce seminarium, zostali nagrodzeni upominkami. W wynikłej dyskusji zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy społecznośi mennonitów. Obecni podziwiali pracowitość, wytrwałość i wkład mennonitów w zagospodarowywanie terenów Żuław, z którego korzystamy do dziś. Podkreślali przy tym, że pomimo olbrzymiej odmienności kulturowej mennonici potrafili zdobyć uznanie rodzimej ludności i  zaadoptować się w społeczeństwie polskim. 


Uczestnicy rozważali obecną sytuację mniejszości niemieckiej i wyciągnli wnioski na tmat wykorzystania pozytywnych wzorów kultury mennonickiej dla naszej społeczności. Stwierdzili, że dbałość o zachowanie kultury narodowej i tradycji nie musi oznaczać izolowania się, czy obsesyjnego odrzucania wszystkiego co obce.


Na zakończenie spotkania poproszono uczestnikków o wypełnienie ankiet dotyczących seminarium oraz o pisemne wypowiedzi na temat oczekiwań odnośnie organizacji innych projektów.

Galeria

Wykład w sali Staromiejskiej na elbląskiej Starówce W siedzibie elbląskiego stowarzyszenia Uczestnicy seminarium Uroczyste otwarcie seminarium Uczestnicy seminarium Typowe zabudowania kultury mennonickiej Prelegentka wraz z tłumaczką Założona przez mennonitów Hydrostruktura Żuław, jeczsze do dziś wykorzystywana Na mennonickim cmentarzu w Markusach Zdjęcie grupowe w miejscowości Rozgart Stele na cmentaryu mennonickim w Markusach Organizatorzy podczas przeprowadzania quizu Wręczenie nagrody jednej ze zwyciężczyń quizu