Wydarzenia / Bieżące

2010-10-19

W dniu 17 października odbył się w Olsztynie "Festiwal Narodów Europy ”Pod wspólnym niebem”

Impreza finansowana była przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulat Generalny RFN w Gdańsku


W dniu 17 października br. w sali konferencyjnej UWM w Kortowie mogliśmy uczestniczyć w Festiwalu Narodów Europy „Pod wspólnym niebem”.
Była to piękna, wielobarwna impreza, pokazująca efektywną współpracę mniejszości narodowych, propagująca ich kulturę, ukazująca korzyści płynące z eksponowania różnorodności, odrębnych tradycji, obyczajów i folkloru.


Już po raz szósty spotkali się w Olsztynie przedstawiciele zamieszkujących Warmię i Mazury mniejszości narodowych i etnicznych. Festiwal Narodów wpisał się już na stałe w terminarz imprez kulturalnych naszego województwa. Cieszy się on coraz większym uznaniem władz samorządowych regionu i publiczności.


Swoją obecnością zaszczycili nas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Konsul Generalny RFN w Gdańsku Joachim Bleicker, posłowie Platformy Obywatelskiej, Miron Sycz i Janusz Cichoń, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wiktor Marek Leyk, Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmii i Mazur Jan Harhaj oraz Przedstawiciel Wspólnoty  byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego Herbert Monkowski. Po przemówieniach powitaniach Przewodniczącego Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Henryka Hocha oraz Przewodniczącego Olsztyńskiego Oddziału Mniejszości Ukraińskiej Stefana Migusa, głos zabrał Marszałek Województwa Jacek Protas, który wyraził swoje zadowolenie z owocnej współpracy mniejszości naszego regionu. Kolejni mówcy podkreślali ważność wynikającego z imprezy przesłania o konieczności prezentowania odrębności kulturowej mieszkańców terenu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym docenieniu wzajemnej przyjaznej koegzystencji wielu narodowości i grup etnicznych.


Program artystyczny rozpoczął występ Zespołu „Dumka”, który zachwycił wszystkich żywiołowością i solidnym warsztatem taneczno – śpiewaczym. Kolejni wykonawcy reprezentowali mniejszości narodowe: niemiecką, ukraińską, romską i rosyjską , w tym chór mniejszości niemieckiej WARMIA z Lidzbarka Warmińskiego, zespół wokalny „Słoneczko” z Bartoszyc, para taneczna ze stowarzyszenia  mniejszości niemieckiej „Herder” w Morągu, Romski Zespół Wokalno-Instrumentalny HITANO z Olsztyna, chór „Stimme der Heimat” z mniejszości niemieckiej w Giżycku, Niemiecki Zespół Taneczny SAGA z Bartoszyc, Wokalny Duet Sióstr KULESZOWYCH z obwodu kaliningradzkiego (Rosja), Niemiecki Zespół Wokalno-Taneczny JODŁY z Ostródy, Ukraińskie trio WESEŁYNKI z Bartoszyc, chór mniejszości niemieckiej z Ostródy, Niemiecki Zespół Wokalny ANTONÓWKI z Morąga, Zasłużony Zespół Pieśni i Tańca Ukrainy KOŁOS

Galeria

Marszałek Jacek Protas Konsul Generalny Joachim Bleicker Uroczyste otwarcie festiwalu "Dumka" Występ sióstr Kuleszowych "Jodły" z Ostródy Grupa śpiewacza "Warmia" z Lidzbarka Warmińskiego Zespół mniejszości ukraińskiej „Dumka" z Górowa Iławeckigo „Warmia  ze Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej  w Lidzbarku Warm. Nowatorskie wplecenie elementów Hipp Hopp do tradycyjnego tańca ludowego pomimo, że zaskoczyło publiczność, zyskało jednak jej aprobatę. Orkiestra Miejska z Ostródy zagrała znane przeboje i ulubione niemieckie melodie ludowe. Występ pary tanecznej ze Stowarzyszenia Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu Występ chóru "Stimme der Heimat" mniejszości niemieckiej z Giżycka Pełen temperamenu występ romskiej mniejszości etnicznej HITANO HITANO zachwyciło publiczność śpiewem i tańcem Występ młodzieżowego zespołu tanecznego mniejszości niemieckiej z Bartoszyc