Wydarzenia / Bieżące

2011-08-30

Spotkanie z Arno Surmińskim

W dniu 27 sierpnia 2011 w Olsztynie w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul Oczapowskigo mniejszość niemiecka naszego regionu spotkała się z pisarzem Arno Surmińskim.


Z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur Arno Surminski zostanił w tym roku odznaczony przez władze naszego regionu tytułem Zasłużonego Obywatela Warmii i Mazur. Ponieważ tematyka jego książek ze względu na opisywane wydarzenia i wspólne przeżycia, jest bardzo bliska członkom mniejszości niemieckiej Związek zorganizował spotkanie z pisarzem, który wziął w nim czynny udział, odpowiadając na pytania uczestników.


Projekt finansowany był z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
.


Program spotkania obejmował następujące części:

  1. Powitanie i uroczyste przedstawienie pisarza Arno Surmińskiego
  2. Wykład okolicznościowy  pt. "Dokąd płynie rzeka Arno Surminskiego?" dr. Tomasza Żurawlewa z Katedry Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińko-Mazurskiego w Olsztynie
  3. Odczytanie fragmentów książek w języku polskim i niemieckim
  4. Dyskusja
  5. Quiz
  6. Rozdanie nagród zwycięzcom quizu
  7. Poczęstunek – przerwa kawowa, rozmowy indywidualne
  8. Wywiady z uczestnikami


Spotkanie przebiegło pod mottem wykładu „Dokąd płynie rzeka Arno Surminskiego ?” przygotowanego przez dr. Żurawlewa z UWM.
Odbyło się ono w dniu 27 sierpnia 2011 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie.


Pomimo upalnej pogody, zachęcającej raczej do skorzystania tego dnia z ostatnich letnich chwil na łonie natury, na spotkanie przybyło ok. 200 osób, głównie członków mniejszości niemieckiej, czujących się emocjonalnie związanych z twórczością pisarza, którego traktują jako swego rodzaju kronikarza ich losów. Obecni byli też przedstawicieli twórczych środowisk, władz, germaniści i naukowcy z Olsztyna, w tym Julian Osiecki reprezentujący Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, znana w regionie pisarka Katarzyna Enerlich oraz tłumaczka książek A. Surminskiego - Anna Stasiak.


Uczestnicy wysłuchali wykładu dr Żurawlewa z Katedry Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińko-Mazurskiego w Olsztynie, znawcy literatury Arno Surmińskiego. Był on prezentowany w języku polskim i tłumaczony na język niemiecki. Następnie odczytano w języku polskim i niemieckim fragmenty książek pisarza: „Wypaść z gniazda” i „Polninken”.


Po wykładzie odbyła się dyskusja, dotycząca wspólnych przeżyć członków mniejszości niemieckiej w ich nowej, a jednak starej ojczyźnie. Uczestniczył w niej również pisarz Arno Surmiński, którego losy splotły się silnie z historią naszego regionu. Uczestnicy mogli jako społeczność mniejszości niemieckiej uzyskać silniejsze poczucie jedności i więzi, a przy tym lepiej zidentyfikować swą tożsamość. Spotkanie obfitowało w wiele emocjonalnych akcentów. Pisarza obdarowano kwiatami a odśpiewanie mu tradycyjnych „Sto lat” – w po polsku i „Hoch soll er leben” po niemiecku, wywołało łzy wzruszenia.


Następnie przeprowadzono krótki quiz dotyczący prezentowanej tematyki. Uczestnicy wypełniali ankiety i odpowiedzieli na 3 pytania, a potem umieścili je w specjalnej urnie. Zwycięzców wyłoniono drogą losową. Nagrody książkowe otrzymali uczestnicy quzu z Nidzicy, ze Szczytna oraz zwycięzca ze stowarzyszenia w Kętrzynie, który złożył anonimową ankietę z zamiarem ofiarowania ewentualnej nagrody biblioteczce stowarzyszenia.


Poprzez realizację tego projektu chcieliśmy wzmocnić poczucia tożsamości narodowej naszego środowiska, pokazać i przypomnieć jego historię i korzenie, pomóc społeczności mniejszości niemieckiej w uporaniuz trudnymi przeżyciami i bolesną przeszłością. Mamy nadzieję, że projekt umożliwił Polskiej większości lepsze zrozumienie i akceptację mniejszości niemieckiej.


Spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadali się o spotkaniu i zorganizowanym projekcie. Byli zafascynowani spotkaniem „oko w oko” ze sławnym pisarzem, którego mogli spytać nawet o sprawy prywatne, rodzinne, który podkreślał swoje związki z regionem Warmii i Mazur i mówił o osobistych przeżyciach powojennych.

Galeria

Przewodniczący Związku Henryk Hoch i pisarz Arno Surminski Uczestnicy spotkania podczas wykladu Pisarz Arno Surminski i tłumaczka Sylwia Pochmara Arno Surminski Spotkanie z pisarzem Arno Surminskim