Wydarzenia / Bieżące

2012-10-18

Festiwal Narodów Europy "Pod wspólnym niebem"

W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie przy ul. Dybowskiego 11, odbył się w niedzielę, 14 października 2012 koncert zorganizowany przez mniejszość niemiecką i ukraińską. Finansowego wsparcia udzieliło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Konsulat Generalny RFN w Gdańsku, Prezydent Miasta Olsztyn i Antoni Lechocki jako jedyny sponsor prywatny.


Ten odbywający się co dwa lata w Olsztynie Festiwal Narodów Europy „Pod wspólnym niebem” został przez Marszałka naszego Województwa Jacka Protasa uznany jako niezwykłe przedsięwzięcie, inspirujące narody zamieszkujące teren Warmii i Mazur. Pani Wicemarszałek Anna Wasilewska podkreśliła potrzebę i udaną formę tego rodzaju wielokulturowego dialogu.


Poseł Miron Sycz zwrócił uwagę, że podczas podpisywania memorandum strona polska i niemiecka uznały nasz festiwal „Pod wspólnym niebem” jako przykład dobrej współpracy między narodami.


Wojewodę Mariana Podziewskiego reprezentowała Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Joanna Wańkowska-Sobiesiak. Zacytowała ona słowa hrabiny Marion von Dönhoff o pięknie naszego regionu, które wskazywały na ogromną miłość do tego kraju – na „najwyższy stopień miłości – kochać nie posiadając. Wspólną koegzystencję wielu narodów w naszym województwie określiła ona jako wzór współżycia ludzi o różnych kulturach, poglądach, obyczajach, tradycji i religii. . Szczególnie wyrazy uznania skierowała pod adresem inicjatorów naszego wspólnego ze stroną ukraińską projektu –Festiwalu Narodów Europy.


W imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna przemawiała pani Halina Zaborowska-Boruch. Podziękowała ona za piękną imprezę i życzyła wszystkim przyjemnych wrażeń i dobrej zabawy. I to życzenie się spełniło. Uczestnicy mogli podziwiać kolorowe i różnorodne widowisko z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych naszego i śląskiego regionu oraz zagranicznych wykonawców. Wśród nich była romska grupa z Olsztyna „Hitano”, grupa „Silesia“ z Rozmierki na Śląsku Opolskim, grupa taneczna „Czeremosz“ z Węgorzewa, grupa taneczna „Dumka“ z Górowa Iławeckiego, duet Oksana i Roman Łastowiaków - „Switłycia“, grupa taneczna „Saga“ z Bartoszyc, grupa młodzieżowa „Jodły“ z Ostródy, chór „Vaterhaus“ z Olsztyna, grupa śpiewacza „Warmia“ Lidzbarka Warm., „Wesełynki” z Bartoszyc, grupa wokalna „Zorepad“ z Bań Mazurskich, jak również grupa wokalna „Perełaz“, grupa instrumentalna „Huculija“ i taneczno-śpiewacza grupa „Pokuttia“ z Ukrainy.

Galeria

Zespół "Dumka" Powitalny występ "Dumki" Przemówienia powitalne przedstawicieli władz Zespół "Hitano" „Silesia” z Rozmierki ” Dumka" z Górowa Iławeckiego „Czeremosz”z Węgorzewa Duet "Switwica" - Oksana i Roman Łastowiak „Czeremosz” - Polka przytupanka Grupa taneczna "SAGA" z Bartoszyc Nowe elementy występu "Sagi" Grupa młodzieżowa "Jodły" z Ostródy Chór Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Zorepad” z Bań Mazurskich Chór "Warmia" z Lidzbarka Warmińskiego Zespół "Pokuttia" z Ukrainy Zespół "Pokuttia" z Ukrainy Zespół "Pokuttia" z Ukrainy Zespół "Pokuttia" z Ukrainy Zespół "Perełaz" Grupa instrumentalna „Huculija“