Wydarzenia / Bieżące

2013-05-08

16.03.2013 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ZSNWiM

W dniu 16 marca 2013 odbyło sie w Mrągowie Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Obecnych było 25 delegatów z 16 z 20 Stowarzyszeń należących do Związku.


Przewodniczący Henryk Hoch przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2012, a księgowa Joanna Kawala złożyła sprawozdanie finansowe. Następnie odbyły sie wybory nowego Zarządu. Na stanowisko Przewodniczącego kandydowali Henryk Hoch oraz Karol Czerwiński. Henryk Hoch, dotychczasowy Przewodniczący, został wybrany ponownie. Do Zarządu wybrano dwóch nowych członków – Waldemara Mąńkę - Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia w Morągu, oraz Karola Czerwińskiego – Przewodniczącego Stowarzyszenia w Mrągowie.
Nowy zarząd Związku przedstawia się następująco:
Przewodniczący – Henryk Hoch
Zastępca Przewodniczącego – Gerard Wichowski
Skarbnik – Barbara Rużewicz
Członek – Helena Samsel
Członek – Ingrid Lipka
Członek – Karol Czerwiński
Członek – Waldemar Mańka
Gościem zgromadzenia był Bernard Gaida, przewodniczący Związku niemieckich Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce.
Po zgromadzeniu wyborczym odbyło się spotkanie robocze dla niemieckich Stowarzyszeń w południowej części byłych Prus Wschodnich, zorganizowane przez Landsmannschaft Ostpreußen. Spotkanie poprowadzili: Stephan Grigat - Przewodniczacy Landsmannschaft Ostpreußen oraz Edyta Gładkowska - przedstawicielka Landsmannschaft Ostpreußen w Olsztynie.