Wydarzenia / Bieżące

Szkolenie nt. „Aktywizacja struktur Mniejszości Niemieckiej a współpraca samorządowa na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim”.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt. „Aktywizacja struktur Mniejszości Niemieckiej a współpraca samorządowa na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim” w ramach projektu pt. „Wzmacnianie Struktur Mniejszości Niemieckiej” 
w dniach 3 – 4 października 2014 roku w Mrągowie
rok 2014 jest w Polsce rokiem, w którym odbywają się wybory samorządowe. Dlatego też, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, wspólnie z partnerami nadał tegorocznej edycji szkoleń w ramach projektu „Wzmacniania Struktur Mniejszości Niemieckiej tytuł: „Aktywizacja struktur Mniejszości Niemieckiej a współpraca samorządowa na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim”. Szkolenia skierowane są do członków mniejszości niemieckiej, należących do zarządów stowarzyszeń i innych osób zaangażowanych w działalność swojego stowarzyszenia.
 
Celem szkolenia jest uświadomienie członkom MN istoty i wagi współpracy pomiędzy organizacjami mniejszości, a samorządem w danym regionie.
 
Szkolenie odbędzie się dniach 3-4 października br. w Mrągowie, (Hotel Anek, ul. Franklina Delano Roosevelta 25).
Kartę potwierdzenia uczestnictwa prosimy odesłać do dnia 28 września br., faksem pod nr. 77 402 51 15 bądź na opolski adres DWPN (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole).
 
Opłata za uczestnictwo wynosi 20 zł od osoby. Opłaty należy dokonać przelewem na konto  02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Wzmacnianie Struktur MN” w terminie do trzech dni poprzedzających szkolenie (czyli do 1 października).
 
We wszystkich sprawach związanych z szkoleniem do Państwa dyspozycji pozostaje p. Izabela Marzodko tel.: 77 402 51 05, faks: 77 402 51 15, e-mail: iza.marzodko@haus.pl