Wydarzenia / Bieżące

Warsztaty Letnie dla dzieci

Wzorem lat ubiegłych Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie organizuje w terminie 27.07.-09.08.2014 warsztaty letnie dla dzieci w wieku 9 – 12 lat.

Dwutygodniowe warsztaty odbędą się w Ostródzie w internacie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego.

Wkład własny rodziców bądź stowarzyszeń wynosi 250 zł. Projekt finansuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie oraz Konsulat Generalny RFN w Gdańsku.

W ramach warsztatów przewidujemy zajęcia sportowe, manualne, taneczne, językowe, historyczne, liczne koła zainteresowań, wycieczki. Projekt jest adresowany do członków mniejszości niemieckiej. Prosimy o zgłaszanie do biura Związku kandydatów do dnia 10 czerwca 2013.