Wydarzenia / Bieżące

Stanowisko w sprawie aktu wandalizmu przy Konsulacie Honorowym

Stanowisko w sprawie aktu wandalizmu przed Konsulatem Honorowym
Zaledwie parę tygodni przed obchodami 25 Jubileuszu podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie nieznane nam osoby zamalowały czarną farbą symbole narodowe Republiki Federalnej Niemiec oraz tablicę informacyjną, umieszczone przed wejściem do biura Konsula Honorowego RFN w Olsztynie. Jako mniejszość niemiecka Warmii i Mazur czujemy się tym dotknięci. Jesteśmy obywatelami Polski o narodowości niemieckiej i czujemy się częścią społeczeństwa. Od wielu lat współpracujemy w zgodzie i zaufaniu z polskimi instytucjami i wieloma organizacjami, a przede wszystkim z mieszkańcami naszego regionu. Jednym z naszych celów jest propagowanie niemieckiej kultury i różnorodnego obrazu Niemiec. Do tej pory zbieraliśmy w tej dziedzinie głównie dobre doświadczenia. Tym bardziej zasmuca nas fakt, że niektóre jednostki powodowane są nienawiścią wobec Niemiec. Nie zamierzamy brać z nich przykładu i nadal będziemy żyć i pracować w duchu przyjaźni i pojednania z naszymi polskimi współobywatelami.
Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur