Wydarzenia / Bieżące

Konkurs plastyczny "Typowo niemieckie"

 

Konkurs plastyczny „Typowo niemieckie!“

 

Jesteśmy mniejszością niemiecką na Warmii i Mazurach. Ale co to znaczy?

W dniach 13 – 15 maja 2016, podczas „warsztatów przyszłości” w Olsztynie, chciałbym się z wspólnie z Państwem zastanowić, co oznacza być członkiem mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach, co chcielibyśmy i co jesteśmy w stanie wspólnie w przyszłości robić, i jak najlepiej zorganizować bliską współpracę między sobą. Chciałbym, aby te inspiracje pochodziły od was samych. Warsztaty możemy zorganizować jednak z niewielką grupą 20 do 30 osób, a więc mniej więcej taką jak podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale to Państwo w stowarzyszeniach zdecydujecie i przekażecie nam swoje sugestie odnośnie uczestników. Kierujemy się przede wszystkim do ludzi młodych, którzy są przecież naszą przyszłością. Bez nich za jakiś czas nie będzie już mniejszości niemieckiej.

W związku z tym wspólnie z Państwem chciałbym zadać młodym pytanie: „Co jest typowo niemieckie“?

Proszę zadajcie to pytanie dzieciom i młodzieży, które należą do waszych stowarzyszeń lub które znacie. Wszyscy od wieku szkolnego do lat dwudziestu mogą wziąć udział w naszym projekcie. Należy przygotować rysunek lub kolaż, który będzie obrazował, to co dana osoba uważa za typowo niemieckie. Autor powinien podać swoje nazwisko, adres i wiek oraz dołączyć 2 – 3 zdania wyjaśniające rysunek. Te rysunki zbieracie Państwo w stowarzyszeniach i przysyłacie następnie razem do biura Związku do 6 maja. Możecie wyznaczyć popołudnie, podczas którego dzieci i młodzież przyjdą do stowarzyszenia i tam będą wspólnie malować. Podczas warsztatów przyszłości cała grupa obejrzy i oceni prace. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na Festyn Letni w Olsztynie w dniu 18 czerwca 2016. Gwarantujemy nocleg z 18 na 19 czerwca. Podczas festynu zwycięzcy zostaną udekorowani.

 

Menadżer kultury IFA - Dr. Ralf Meindl