Wydarzenia / Bieżące

Minority Savepack

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

 
przesyłam z prośbą o przychylne potraktowanie poniższej niezwykle cennej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack (MSPI), dotyczącej praw mniejszości      narodowych, etnicznych i językowych oraz jej rozpropagowanie.
Nikt nie zna lepiej sytuacji mniejszości jak my sami, jej reprezentanci, aktywni działacze oraz osoby i instytucje spoza środowiska mniejszościowego wspierające i zainteresowane różnorodnością kulturową i językową Polski i Europy.
Kreujmy rzeczywistość wokół nas według naszych potrzeb i naszej najlepszej wiedzy, bądźmy liderami przemian w regionach, w których mieszkamy i pracujemy – dla nas i dla przyszłych pokoleń. Chrońmy tę różnorodność, która jest siłą i bogactwem Europy od wieków. Europa tylko wtedy ma sens, gdy jest „jednością w różnorodności”. 
TWÓJ PODPIS MOŻE BYĆ JEDNYM Z MILIONA potrzebnych do zagwarantowania przez Komisję Europejską jednolitego dla wszystkich mniejszości standardu realizacji ich praw (broszura informacyjna w załączniku). Czasu zostało niewiele, do 3 kwietnia 2018 roku.
Najszybciej możesz to uczynić klikając na internetową stronę Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack (MSPI): https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/lub wypełniając papierową wersję formularza, którą przesyłam w załączniku.
Twój podpis zajmie zaledwie chwilę, ale dla przyszłego funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i językowych jest bardzo istotny! 
Proszę Cię, abyś przesłał(a) taki lub podobny E-mail do swoich znajomych i zaapelował(a) na dostępnych Tobie portalach społecznościowych.

Serdecznie dziękuję za Twój podpis i pomoc w rozpowszechnianiu inicjatywy.
Przewodniczący VDG 
Bernard Gaida 
 

Pliki do pobrania

MSPI- nowy formularz