Wydarzenia / Bieżące

ELOm Elementarz Lidera Organizacji Mniejszości – szkolenie liderów grup młodzieżowych

ELOm  Elementarz Lidera Organizacji Mniejszości – szkolenie liderów grup młodzieżowych

Rozpoczynamy rekrutację młodych liderów, którzy otrzymają licencję do kierowania projektem!

Na projekt skierowany do młodzieży MN w wieku od 16 – 20 lat z całej Polski składają się cztery spotkania warsztatowe oraz jedno podsumowujące w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

Pierwsze III bloki odbędą się w następujących terminach:

I blok warsztatowy: Turawa, 6-8 październik 2017

II blok warsztatowy: Pokrzywna, 3-5 listopad 2017

III blok warsztatowy: Jarnołtówek, 1-3 grudzień 2017


Podczas projektu młodzież mniejszości niemieckiej zdobędzie umiejętności potrzebne do sprawnego działania w swoim otoczeniu. Przyszli koordynatorzy projektów zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby móc w przyszłości sprawnie przeprowadzać własne projekty. Szkolenie ma za zadanie przygotować młodzież do pełnienia funkcji w strukturach mniejszości poprzez fachowe wprowadzenie ich w proces pracy projektowej. Absolwenci warsztatów zdobędą umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, organizacji i przeprowadzania projektów, co będzie potwierdzone certyfikatem.


Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy on-line z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie do dnia  20 sierpnia 2017 r. Liczba osób w projekcie jest ograniczona, a rekrutacja przebiegać będzie etapami.I etap:

O udziale w projekcie decyduje rozmowa kwalifikacyjna. Na rozmowę zaprosimy wybrane osoby, spośród tych, które przesłały formularze zgłoszeniowe. Stosowną informację kandydaci otrzymają do dnia 31 sierpnia 2017 r.

II etap:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1-15 września 2017 r.

II etap:

Ostateczna lista uczestników zostanie ogłoszona do 20 września 2017 r.


Wpisowe w tym roku za 3 bloki warsztatowe wynosi 50 PLN dla członków mniejszości niemieckiej posiadających ważną legitymację oraz 100 PLN dla osób niezrzeszonych. Organizator zapewnia pełne wyżywienie oraz nocleg i dojazd z Opola do miejsca szkolenia. Dla uczestników z odległych części kraju przewidujemy dofinansowanie kosztów podróży. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich blokach warsztatowych zarówno w 2017 r. jak i w 2018 r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w. w. terminów etapów rekrutacji.


Formularz zgłoszeniowy:

https://goo.gl/forms/XfZUi6tYiUx2IVXA2


Kontakt oraz bliższe informacje:


Magdalena Prochota, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115, e-mail: magdalena.prochota@haus.pl


Profil Facebook:


https://www.facebook.com/LicencjaNaLidera/Partnerzy projektu:


   

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce                                                                           

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce


Finansowanie: