Wydarzenia / Bieżące

Ambasador w siedzibie ZSNWIM

 Dnia 12. lipca 2017 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie odbyło się spotkanie z Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolfem Nikel. Ambasador przybył do nas w towarzystwie tłumacz oraz Konsula Honorowego RFN w Olsztynie Wojciecha Wrzecionkowskiego. Na wstępie spotkania Przewodniczący Związku Henryk Hoch przywitał przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli również Wiceprzewodniczący Związku Gerard Wichowski, księgowa Związku, pracownik biura oraz menadżer ds. kultury. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć również przedstawicieli naszych mediów, tj. redaktora miesięcznika „Mitteilungsblatt” oraz redaktora audycji radiowej „Allensteiner Welle”. Oficjalne przywitanie gości dopełniło przemówienie Przewodniczącego Związku. Przedstawił on współpracowników oraz omówił główne punkty działalności ZSNWiM. W dalszej części spotkania głos zabrał menadżer ds. kultury Ifa Dr. Ralf Meindl, który wyświetlił prezentację dotyczącą działalności Związku. Ustosunkował się on również do pytań zadawanych przez Pana Ambasadora, który był widocznie zainteresowany omawianymi przez Dr. Meindl zagadnieniami. Szczególnie interesowała go kwestia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości na Warmii i Mazurach. Ambasador chciał wiedzieć również kim są nasi partnerzy oraz z jakimi instytucjami współpracujemy. Wizyta przebiegała w miłej atmosferze. Na koniec Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Związku podziękowali Panu Ambasadorowi za odwiedziny oraz wręczyli mu pamiątkowe prezenty. Związek również otrzymał miły upominek. Spotkanie uwieńczyło pamiątkowe zdjęcie wszystkich jego uczestników.