Wydarzenia / Bieżące

"Pisarz miejski"/"Pisarka miejska" w Olsztynie

 „Pisarz miejski” / „Pisarka miejska”

Olsztyn 2019

 

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa)

we współpracy z miastem Olsztyn oraz Fundacją Borrusia rozpisuje stypendium na „pisarza miejskiego”, tj. osoby, która w ramach tego stypendium będzie pisać o mieście Olsztyn. Stypendium dotowane jest przez pełnomocnika rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. kultury i mediów.

Autorzy niemieckojęzyczni lub piszący po niemiecku, którzy mogą wykazać się już pisarskimi lub dziennikarskimi publikacjami, zapraszamy do ubiegania się o to stypendium. Miejscem docelowym przebiegu działań przewidzianych w ramach stypendium jest Olsztyn. W szczególności szukamy takich autorów, którzy zechcieliby pisać o wzajemnych oddziaływaniach na siebie literatury oraz historycznego dziedzictwa miasta, regionu oraz państwa.

Stypendium to ma na celu wspieranie wspólnego kulturalnego dziedzictwa Niemców oraz ich sąsiadów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym żyli i w którym dzisiaj również żyją Niemcy, poprzez przybliżanie tego dziedzictwa szerszym kręgom społeczeństwa oraz angażowanie się we wzajemne zrozumienie oraz dialog interkulturalny.

Stypendysta miałby brać udział w kulturalnym życiu miasta Olsztyn oraz podejmować w swej twórczości tematy wspólne kultury oraz historii miasta i regionu oraz przekazywać swoje spostrzeżenia szerszym kręgom osób. Swoje literackie spostrzeżenia miałby na bieżąco dokumentować na blogu internetowym, który będzie prowadzony również w polskim tłumaczeniu.

O zakwalifikowaniu stypendysty zdecyduje w grudniu 2018 jury w pięcioosobowym składzie. Stypendium związane jest dofinansowaniem w wysokości 1.300 Euro miesięcznie wypłacanym w ciągu 5 miesięcy (od wiosny do jesieni 2019) oraz z bezpłatnym zakwaterowaniem w Olsztynie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 12 października 2018 (liczy się data stempla pocztowego) dokumentów zgłoszeniowych na adres Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w internecie na stronie: www.stadtschreiber.kulturforum.info. Uwzględniane będą tylko kompletne dokumenty zgłoszeniowe.

Osoba do kontaktu:

Dr. Magdalena Gebala

Deutsches Kulturforum östliches Europa

Berliner Straße 135

D-14467 Potsdam

Email: gebala@kulturforum.info

Tel.: +49 (0) 331 20098-18

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie