Wydarzenia / Bieżące

Olsztyn. Jubileusz 25-lecia Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

 

Razem jesteśmy silniejsi

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur ma już 25 lat. Z tej okazji 7 lipca w olsztyńskiej restauracji Villa Pallas odbyły się oficjalne urodziny.

Na urodziny przybyli: Giuseppe Lo Coco – wicekonsul z Konsulatu RFN w Gdańsku, Maria Neumann - kierowniczka biura Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Wiktor Marek Leyk –pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ds. mniejszości Irena Telesz Burczyk – wiceprzewodnicząca komisji ds. mniejszości sejmiku warmińsko-mazurskiego, Edyta Gadomska - przedstawicielka wojewody warmińsko-mazurskiego, ks. kanonik André Schmeier – katolicki duszpasterz mniejszości niemieckiej oraz przedstawiciele stowarzyszeń niemieckich należących do związku a także organizacji zaprzyjaźnionych – w Nidzicy i Nowym Mieście Lubawskim.

Krótką historię związku przedstawił Henryk Hoch - jego przewodniczący. Związek powstał w 1993 r. Początkowo należało do niego 21 stowarzyszeń. Obecnie 18. Pierwszym przewodniczącym był Eckhard Werner. Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez związek należą: festyny letnie, letnie olimpiady młodzieży, letnie warsztaty dla dzieci, tydzień kina niemieckiego, koncerty „Pod wspólnym niebem”. Z okazji 100-rocznicy bitwy pod Tannenbergiem VDGEM zorganizował konferencję naukową w Olsztynku poświęconą temu wydarzeniu. Duże znaczenie dla konsolidacji ludności niemieckiej w regionie ma biuletyn i audycja w Radiu Olsztyn – Allensteiner Welle.

Przewodniczący wymienił także ważne specjalizacje stowarzyszeń należących do związku, a są to: w Ostródzie - festiwal piosenki niemieckiej, w Morągu - konkurs wiedzy o Niemczech, w Lidzbarku Warmińskim - spotkanie adwentowe „Betlejem narodów” i w Ełku - muzeum lokalne w wieży ciśnień. Przewodniczący zaznaczył, że kursy języka niemieckiego prowadzą stowarzyszenia w: Elblągu, Olsztynku, Ełku, Szczytnie, Ostródzie, Kętrzynie i Mrągowie. Podkreślił, że dobrze rozwija się nauczanie języka niemieckiego, jako ojczystego w szkołach. W roku szkolnym 2017/18 z tej formy nauczania korzystało 1849 dzieci. To o ok. 200 więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Przybyło także placówek uczących. Obecnie jest ich 48, a w poprzednim roku szkolnym było 44.

Przewodniczący na koniec swego wystąpienia gorąco dziękował członkom stowarzyszeń za ich wieloletnią pracę na rzecz zachowania niemieckości i języka.

Jak to zwykle przy okazji urodzin bywa - nie obyło się bez życzeń. Giuseppe Lo Coco zauważył, że w minionym 25-leciu mniejszość niemiecka stała się partnerem władz wojewódzkich i realizuje wiele projektów dotyczących zachowania niemieckich dóbr kultury.

- Historia uczy nas, że kultura jest ważnym elementem w dialogu narodów. Mniejszość niemiecka w Polsce jest łącznikiem miedzy polską i Niemcami – podkreślił.

Irena Burczyk-Telesz - zamiast przemówienia odczytała 2 nostalgiczne wiersze swego syna dotyczące niemieckiej przeszłości domu, w którym zamieszkał. Był to w jej wykonaniu bardzo naturalny gest, gdyż jest aktorką teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Wiktor Marek Leyk zwrócił uwagę na to, że mniejszość niemiecka jest bardzo dobrze zintegrowana z polską większością. Przypomniał, że wielokulturowość wzbogaca region.

K. André Schmeier wskazał na podobieństwo roli, którą pełni związek i której zaraz po wojnie podjął się bp. warmiński Maximilian Kaller. I wtedy i teraz chodzi o scalenie niemieckiej społeczności. To bardzo trudne zadania, gdyż nigdy Prusy wschodnie nie były jednością – napomknął.

Maria Neumann zwróciła się przede wszystkim do przedstawicieli stowarzyszeń niemieckich.

- Bez was i waszej pracy tego jubileuszu by nie było. Razem jesteśmy silniejsi – przypomniała.

Gratulacje, życzenie na przyszłość oraz drobne prezenty złożyli na ręce przewodniczącego Hocha członkowie stowarzyszeń z regionu.

Po części oficjalnej uczestnicy jubileuszu wysłuchali koncertu na klawesyn i wiolonczelę w wykonaniu Agnieszki i Pawła Panasiuków, muzyków Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Co zagrali? Kompozycje muzyków niemieckich: Bacha, Haendla, Schumana i Goltermanna.

Uroczystość zakończył jubileuszowy obiad, którego uwieńczeniem był urodzinowy tort.

Lech Kryszałowicz