Wydarzenia / Archiwum

2009-12-09

Spotkania adwentowe 2009 w Ostródzie

Tegoroczne spotkania adwentowe przebiegały szczególnie uroczyście i z nowatorskimi akcentami. W Ostródzie zaprezentowano wystawę objazdową, będącą podsumowaniem Konkursu fotograficznego mniejszości niemieckiej oraz wręczono nagrody uczestnikom projektu.


Występ grupy dziecięcej wzbudził szczególne zainteresowanie. Ostródzka grupa młodzieżowa w nowych strojach zakupionych w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W programie artystycznym nie zabrakło też chóru seniorów stowarzyszenia.