Wydarzenia / Archiwum

2012-02-09

Uroczystości Jubileuszowe 15-lecia Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Lidzbarku Warmińskim

Uroczystość15-lecia, zorganizowanazostała w formie spotkania integracyjnego. Rozpoczęła się nabożeństwam ekumenicznym w kościele pod wezwaniem "Wywyższenia krzyża świętego" i było poświęcone byłym i obecnym mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego. Obecni byli przedstawiciele władz województwa warmińsko-mazurskiego, w tym Pani Dyrekror Gabinetu Marszałka  Krystyna Orłowska-Wojczulanis,


das Mitglied einer Kommission des Landsratesparlaments, Jan Harhaj, und Mitglieder der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Andrzej Wajs an der Spitze sowie Herrn Landrat- Marek Chyl. Anschließend begaben sich alle Anwesenden auf den Stadtfriedhof, wo die feierliche Enthüllung und Einweihung des Gedenksteines, der von der KreisgemeinschaIntegrationstreffens mit Kulturprogramm bei Tanz und Gesang wurde die Tätigkeit des Vereins in allen Bereichen mit großem Lob gewürdigt. 


Im Hotel "Pod Kłobukiem", wurde die Veranstaltung, von der Gesellschaft der Deutschen Minderheit "Warmia" organisiert, fortgesetzt. Im Rahmen dieses Integrationstreffens mit Kulturprogramm bei Tanz und Gesang wurde die Tätigkeit des Vereins in allen Bereichen mit großem Lob gewürdigt.